Soru Önergeleri

Kenanoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a: Alevi Uzmanı Olduğu Belirtilen 111 Kişi Kimdir?

HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama üzerine hazırladığı soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sundu. 

Ali Kemal Aydın Berlin’de düzenlenen “aşure sofrası” etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşma sırasında 111 Alevi uzmanının Avrupa’da ve Balkanlar’da yaşayan Alevilerle temasa geçmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından görevlendirildiklerini belirtmişti.  

Bahsi geçen 111 kişinin kim olduğunu ve hangi kıstaslar göz önünde bulundurularak Alevi uzmanı şeklinde addedildiklerini soran Kenanoğlu, yanı sıra, böyle bir çalışmanın öncesinde Türkiye’deki ve yurtdışındaki Alevi kurumlarıyla irtibata geçilip geçilmediğini sordu.


 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki soruların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzük ’ün 96’ncı ve 99’uncu Maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Ali Kenanoğlu

İstanbul Milletvekili

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, geçtiğimiz günlerde büyükelçilik tarafından düzenlenen “aşure sofrası” etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurumu tarafından 111 Alevi Uzmanı’nın Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde görevlendirildiklerini ifade etti.

“Söz konusu proje, Almanya’daki Alevi toplumunun, devletimizin de desteğiyle ülkemizdeki Alevi dernekleriyle bağlarının korunması ve karşılıklı iletişimlerinin artırılması bakımından önemli fayda sağlamaktadır” diyen Aydın, hem uzmanların kim olduklarını hem de uzmanlar üzerinden yurtdışında yaşayan Alevilerin Türkiye’de bulunan hangi Alevi dernek(ler)ine yönlendirildiğine herhangi bir açıklık getirmemiştir.

Tüm bunlardan hareketle;

  • Alevi Uzmanı olduğu belirtilen 111 kişi kimdir? Bu kişilerin uzman olduğuna hangi ölçütler dikkate alınarak ve kim karar vermiştir?
  • Böyle bir çalışmanın öncesinde Türkiye’de ve Avrupa’da bulunan Alevi kurumları haberdar edilmiş midir?
  • Yurtdışında yaşayan Alevilerin irtibata geçirilmesinin planlandığı Türkiye’deki Alevi kurumları hangileridir? Bu kurumlar ne tür bir değerlendirmenin ardından belirlenmiştir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu