Yazılar

Alevi İnanç Önderleri Meclisi

Alevi inanç önderlerine ocaklara ve bölgelere göre değişik isimler verilmektedir. Alevi inanç önderleri, kadın ve erkek olabilmekte ve ona göre de farklı isimlerle anılabilmektedirler. Kadın inanç önderleri için “Ana, Bacı veya Ana Bacı” tabiri kullanılırken erkek inanç önderleri için “Dede, Baba, Pir, Mürşit” gibi sıfatlar da kullanılmaktadır.

Bunlar içerisinde en yaygın olanı “Dede ve Ana”dır. “Pir” tabiri aslında herhangi bir cinsiyete ait olmayan ortak bir söylemdir ve hangi cinsiyetten olursa olsun Aleviler açısından inanç önderini ifade etmektedir. Bu anlamıyla belki de yaygın olarak “Pir” söyleminde ortaklaşmak gerekmektedir. Öneri bizden takdir yeni kurulan İnanç Önderleri Meclisinde. 4-5 Mart tarihlerinde Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde Alevi inanç önderleri bir araya gelerek meclis kuruluşunu ilan ettiler. Geçtiğimiz yıllarda Hace Bektaş Ocağı öncülüğünde yapılan “Dergahta Birlik” toplantıları desteklediğimiz ve Alevilerin güncel, inançsal sorunlarına çözüm bulmasını umut ettiğimiz çalışmaydı. Ancak o çalışmalar sonucunda hiçbir mesafe alınamadığı gibi Ocak içerisinde yeni sorunların oluşmasına da sebep olduğunu duyuyoruz, görüyoruz.

Öyle anlaşılıyor ki artık Alevilerin temsiliyetinde bulunan günümüz Alevi kurumlarının işin içinde hatta başında olmadığı çalışmaların sonuca ulaşması pek mümkün gözükmüyor. Ocaklarımız, Aleviliğin köklü kurumları olmakla birlikte modern örgütlenmenin sonucu olan dernek, vakıf ve federasyonlar günümüzde daha etkin hale gelmiştir.

Bu nedenle 4-5 Mart tarihinde yapılan inanç önderleri toplantısının başarıya ulaşması daha mümkün gözükmektedir. Çünkü bu çalışma bizzat Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Bektaşi Federasyonun tüm bileşenleri; Pir Sultan Abdal Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, çok sayıda cemevi derneği ve bağımsız kurumlarca desteklenmektedir.

Alevi inanç önderlerinin bir araya gelip bir kurul ya da meclis oluşturmaları Aleviliğin önündeki güncel sorunların aşılması konusunda önemli bir adım olacağı gibi iç asimilasyonun da önünü kesecektir. Zira bir araya gelemeyen ve tek başına asimilasyonla uğraşamayan Pirler zamanla istemeye istemeye bu asimilasyon kıskacına girebilmektedirler. Alevi inancının sürükleyicisi ve olmazsa olmazı olan pirlerin, tarihi süreçte önemli misyonları bulunmaktaydı. Gelinen aşamada artık aynı misyona sahip olmalarını beklemesek de inancın korunması ve Alevice duruşun sergilenmesi açısından kendilerinden beklentilerimiz vardır.

İki gün süren toplantılarda çok değerli sunumlar yapıldı, önemli tespitlerde bulunuldu. Özellikle Aleviliğin şehirlerde gitgide özgün yapısını koruyamadığı ve Pirlerin başka inançları taklit eden uygulamalar içerisine girdiği ifade edildi. Bu durumdan kurtulmanın ve Alevi inancının özgün yapısının korunması ve öze dönüşün yaşanmasının öncelikli hedef olması gerektiği belirtildi.

İki gün süren ve yaklaşık 600 Can’ın katıldığı toplantı sonucunda bir sonuç bildirgesi de yayımlandı. Yayımlanan bildirgede şu kararların alındığı belirtildi:
“-İnanç Meclisinin oluşturulması,
-İnanç Meclisinin yürütülmesini sağlayacak 17’lerin oluşturulması,
-Sekretaryanın oluşturulması,
-İnanç Meclisinin ABF denetiminde ancak çalışmalarını özerk olarak gerçekleştirmesi,
-Alevi Bektaşi İnanç Kurulunun çalışmalarını oluşturacağı yönetmeliğin açıklanması,
-ABF’nin tüzük kurultayı yaparak İnanç Meclisi ile ilgili düzenlemelerin yapılması.”

Bildirgede ayrıca İnanç Meclisinin ilk toplantısının 19 Mart’ta İzmir’de yapılacağı belirtildi.

Alevi Bektaşi İnanç Kurulu, çerağın sırlanmasıyla son buldu.

https://www.evrensel.net/yazi/78643/alevi-inanc-onderleri-meclisi

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu