ManşetYazılar

Ali’siz Alevilik söyleminden medet umanlar

Ali’siz Alevilik söyleminden medet umanlar

Alisiz Alevilik söylemi Faik Bulut’un yazmış olduğu ve ismi bu şekilde olan kitapla başladı. Bu yönüyle tartışmalı olan kitap Alevi Dünyasında büyük gürültü koparttı ve kopartmaya da devam ediyor.

Bu yıl yapılan Hace Bektaş Veli anma etkinliklerinde üç gün boyunca Hacıbektaş ilçesinde yaşadıklarım, duyduklarım ve kimi grupların ev ev yaptıkları çalışmalar, dağıttıkları kitaplar bu konuya dikkat çekmeme neden oldu. Kimi grupların sadece Ali’siz Alevilik üzerinden kendilerini var etmeye çalıştıklarına tanık oldum.

Ali’siz Alevilik söylemini kullananların dertlerinin teolojik bir tartışma olmadığını da Hacıbektaş’ta yapılan kimi tartışmalarda gözlemledim. Çünkü birilerinin Ali’siz Alevilikten bahsetmesi ne Cemlerimizden Şahı merdan Ali’nin çıkartılmasına, ne de ibadetlerimizde, dualarımızda Şahı merdan Ali’den vaz geçilmesine vesile olmamıştır, olmasına da imkan yoktur.

Aleviliği İslamdan farklı kendine özgün müstakil bir inanç olarak tanımlamak ile Ali’siz Alevilikten bahsetmek aynı şeyi ifade etmemektedir. Nitekim bugün Aleviliğin müstakil bir inanç olduğunu savunanlar da Ali’siz bir Alevilikten bahsetmezler ve de inançlarında ibadetlerinde, cem lerinde Şahı merdan Ali’yi yok saymazlar. Geleneksel Cem’lerimiz nasılsa aynı o şekilde Cem ibadetini yerine getirirler.

Sahada yaşanan gerçek bu olduğuna göre birileri neden bu Ali’siz Alevilik kavramını kullanmaya devam ediyor?

Öncelikle bu kavramı kaşıyanların ve bu kavramı bir slogan haline getirenler Ali’siz Aleviliği savunduğu iddia eden kişiler değil, tam tersine Aleviliğin ne kadar çok İslam olduğunu, İslam’ın özü olduğunu savunanlardır.

Bugün hiçbir Alevi kurumu Ali’siz Alevilikten bahsetmez, Ali’siz Cem yürütmez, ibadet etmez, bunu da savunmaz. Ancak sosyal medyada yani sanal dünyada bulunan kimi kişi ve gruplar bu söylemin savunuculuunu yapmaktadır.

Ali’siz Alevilik söylemi İslami Aleviliği savunanlar açısından bir propaganda malzemesi ve örgütlenme gerekçesi olarak kullanılmaktadır.

En son Hace Bektaş Veli Anma etkinlikleri esnasında bu konuda sohbet ettiğim kimi kişiler Pir Sultan Derneği’nin, Avrupa Alevi kurumlarının Cemlerinden Ali yi çıkarttıklarını ve Ali’siz Aleviliği savunduklarını söylemişti.

Gerçekte böyle bir şey olmadığına göre bunu sahte propagandayı kim neden yaymaktadır; Bunu yayanlar, bu propagandayı slogan haline getirenler İslamcı Alevilerdir ve bu propagandaya sarılmalarının iki ana nedeni vardır.

  • Bu yolla diğer Alevi kurumlarını ve topluluklarını kolaylıkla dışlayıp kendilerini meşru bir zemine oturtabilmektedirler. Bu yolla da toplumun içerisine kolay nüfuz edebilmektedirler.
  • Ali’siz Aleviliği gerçek Alevi kurumlarına karşı bir marjinalleştirme aracı olarak gören AKP başta olmak üzere tüm sisteme yaranma aracı olarak, bu yolla yamanma ve destek alma aracı olarak görmektedirler. Ali’siz Aleviliği kullananlar iktidara karşı “biz o Alevilerden değiliz, biz makul ve makbul Aleviyiz” söylemine sığınmakta ve bu yolla kendilerini iktidarın gözünde de kabul edilebilir Alevi olarak gösterme eğilimi yatmaktadır.

Nitekim Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ve tüm İktidar kanadının Alevilikle ilgili her söz söylediğinde mutlaka Aleviler arasında bir ayrıştırmayı öne koymayı ve bunu da Ali’siz Alevilik söylemini kullanarak yapmayı elden bırakmadıklarını görebilmekteyiz.

İktidar ve aslında bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyetinin Devlet aklı Aleviliğin İslam çerçevesinden ayrılmasını bir güvenlik ve bölünme gerekçesi olarak değerlendirmektedirler. Aleviliğin İslam dışı olduğunu savunanlara karşı en büyük tepkinin İslami kesimden değil, ulusalcı, kemalist ve ülkücü ya da AKP gibi iktidar kanadından gelmesi şaşırtıcı değildir.

Aleviliğin İslam dışı söyleminin en sağdık saldırganlığını Perinçekgillerin üstlenmesi ve bunu dile getirenleri hedef gösteren tarzda yayınlar yapmaları da tesadüfi bir refleks değildir.

Aleviliğin ne olup ne olmadığı geleneksel Cemlerimizde ve o Cemlerde aşıklarımızın söylediği hak kelamlarında sırlıdır.

Aşk olsun o sırra erenlere

31.08.2019

Ali Kenanoğlu

 

Alevilerin İslam’ı /  Ali Kenanoğlu ;  http://alikenanoglu.net/alevilerin-islami/746

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu