Soru Önergeleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeninin Aleviliğe ve Alevi Öğrenciye Yönelik Tavrını Meclis Gündemine Taşıdık

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni muhtelif zamanlarda muhtelif sınıflarda Alevilere ve Aleviliğe yönelik hasmane bir tavır göstermiş, bu yönde ifadeler kullanmıştır. Bunun üzerine bir öğrencinin tepki göstermesi üzerine ise bahsi geçen öğretmen öğrenciyi dersten atmış ve notunu kırmakla tehdit etmiştir.

Öğretmenin bu tavrına maruz kalan öğrenci ise yaşananlar sonrasında psikolojisinin bozulduğunu ve okula gitmek istemediğini ifade etmiştir.

Okul idaresi ise mağdur öğrencilerin ifadelerini almak dışında konuyla ilgili sessizliğini korumakta, öğretmenin görevden alınması yönünde herhangi bir inceleme ve girişimde bulunmamaktadır.

Daha önce de buna benzer hasmane bir tavır yine Arnavutköy’de bir Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni tarafından sergilenmiş, kamuoyundan gelen güçlü tepkiler üzerine öğretmen görevden alınmıştı.

Bir önceki vakanın benzeri niteliğindeki olayın yeniden Arnavutköy’de vücut bulması üzerine, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması talebiyle bir soru önergesiyle konuyu meclis gündemine taşımıştır:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni ders sırasında hasmane bir tavırla Alevilerin namaz kılmadıklarını ve oruç tutmadıkları yönünde ifadeler dile getirmiştir. Derslikte bulunan Alevi bir öğrencinin öğretmenin bu tavrına tepki göstermesi üzerine ise bu öğrenci öğretmen tarafından dersten çıkarılmış ve sonrasında da aynı öğretmen tarafından notunun kırılacağı yönünde tehdit edilmiştir. Yaşananların psikolojisinde ciddi sorunlara yol açtığını belirten öğrenci, okula gitmemekte ve derslerini takip edememektedir.

Bahsi geçen öğretmenin Alevilere ve Aleviliğe yönelik düşmanca tavrı bu olayla sınırlı kalmamış, başka sınıflarda da aynı öğretmen tarafından aynı yaklaşım dışa vurulmuştur. Öğretmenin sık sık tekrar eden bu yaklaşımı üzerine öğrenci ve aileler tarafından yapılan şikâyetler okul yönetimi tarafından dikkate alınmamış, öğretmen hakkında idari herhangi bir inceleme başlatılmamıştır. Yaşananlara ilişkin okul yönetiminin bu kayıtsız tavrı öğrencilerin ve ailelerin benzer hadiselerin tekrar edeceği yönünde kaygılanmalarına yol açmaktadır.

Bu hadisenin münferit olmadığını, farklı zamanlarda çok sayıda muhtelif örnekleriyle karşılaşıldığını belirtmekte ise yarar var. Söz gelimi, Eylül 2018’de, yine Arnavutköy’de yine bir Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi öğretmeni tarafından Alevilere ve Aleviliğe yönelik hakaretamiz, düşmanca ifadeler kullanılmıştı.

Tüm bunlar düşünüldüğünde;

  • Bahsi geçen saldırgan tavrın sahibi öğretmen ve yanı sıra ailelerin ve öğrencilerin kaygılarını dikkate almayarak bu öğretmen hakkında idari bir incelemeye gerek duymayan okul yönetimi hakkında bakanlığınızca bir inceleme başlatılacak mıdır?
  • Sürecin Arnavutköy kamuoyunca bilinmesine rağmen ilçe milli eğitim müdürlüğünün konuya ilişkin kayıtsızlığı nasıl izah edilmektedir? Bu kayıtsızlığın saldırgan tavra maruz kalan öğrenciler ve aileleri açısından durumun vahametini daha da arttıracağı görülememekte midir?
  • Geçtiğimiz Eylül ayında Arnavutköy’de yaşanan ve kamuoyunca sert bir şekilde eleştirilen hadiseye rağmen benzer bir vakanın tekrar Arnavutköy’de meydana gelmesi bakanlığınızca nasıl açıklanmaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu