Araştırma Önergeleri

Kenanoğlu: Kademeli fatura sistemiyle haksız kazanç sağlayan elektrik dağıtım şirketleri araştırılsın!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, kademeli fatura sistemiyle haksız kazanç sağlayan elektrik dağıtım şirketlerinin araştırılması için Meclis’i göreve çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde elektrik sayaçlarının kasıtlı olarak geç okunarak vatandaşın mağdur edildiğini belirten Kenanoğlu, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırma önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 Kamuoyunda “kademeli elektrik faturası” olarak bilinen ve sözde ‘az’ elektrik kullananlardan az, ‘çok’ elektrik kullananlardan çok ücret alınacağı şeklinde yansıtılarak, 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 31. Maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 17. Maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesine eklenen ibare ile tüketiciler yanıltılmaktadır. Elektrik faturalarının hesaplanmasında uygulanacak olan bu yeni ücretlendirme sistemi vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır. Elektrik dağıtım şirketlerinin kasıtlı olarak sayaçları geç okuması nedeniyle ilk kademe olan 150 kilowat saatin geçilmesinin sağlandığı ve böylece elektrik faturalarının yüksek dilimden hesaplanarak haksız kazanç elde edildiği yönündeki iddialar çokça mevcuttur. Söz konusu iddiaların tüm yönleriyle araştırılması, haksız kazanç sağlayan dağıtım şirketlerin tespit edilmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, ayrıca aylık ortalama tüketim limiti olarak 150 kilowat saatlik değerin neye göre belirlendiğinin incelenmesi amacıyla Anayasanın 98. TBMM İç Tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırma sürecinin başlatılması gereğini arz ve teklif ederim. 20/01/2022

 

 

 

 

GEREKÇE

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 31. Maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 17. Maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesine “abone grupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı” ibaresi eklenmiştir. Enerji Piyasası Kanununa eklenen bu hüküm kamuoyunda “kademeli elektrik tarifesi” olarak bilinen ve sözde ‘az’ elektrik kullananlardan az, ‘çok’ elektrik kullananlardan çok ücret alınacağı söylenerek yaratılan bu algı ile tüketiciler yanıltılmaktadır.

Getirilen bu uygulama daha ilk aydan, dağıtım şirketleri tarafından bir fırsatçılığa dönüştürülmüştür. 1 Ocak 2022 tarihinden sonra uygulanması gereken “kademeli tarife” uygulaması, geçmiş Aralık 2021 ayı dönemini de kapsayacak şekilde zamlı tarifeden hesaplandığı şikayetleri bir yana, kasıtlı olarak dağıtım şirketlerinin abone sayaçlarını geç okunması ile ilk kademe olan 150 kilowat saatin geçilmesi sağlanarak faturaların iki katına kadar çıkmasına sebep olunduğu yönünde iddialar kamuoyuna yansıyan haberlerden görülmektedir.

Örneğin bir vatandaşın 09/12/2021 tarihinde okunan elektrik sayacı, bir sonraki ayın 9’undan sonra üç gün gecikmeli okunarak 150 kilowat saati geçmesinin sağlandığı, böylece zamlı tarifeden fatura kesilmesine sebep olunduğu iddia edilmektedir. Eğer bu vatandaşın elektrik sayacı zamanında okunmuş olsaydı belki de 150 kilowat saati geçmeyecekti ve bir üst zamlı tarifeden fatura kesilmemiş olacaktı. 150 kilowat saatin altında bir elektrik tüketimi yaklaşık 200 TL civarında hesaplanırken, geç okunması nedeniyle artan tüketim bedelinin iki katına kadar fatura hesaplanmasına neden olabilmektedir. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre ayın 5’inde okunması gereken sayaç 12’sinde okunarak 170-200 TL gelmesi gereken faturanın 300 TL’ye çıktığı, 38 günlük okuma günleri örneklerinin bulunduğu, 6-7 gün geç okunduğu gibi vatandaş yakınmaları çokça medyaya yansımıştır. Bunun yanı sıra Aralık ayı tüketiminin de zamlı tarifeden hesaplandığı yönünde şikayetler de mevcuttur.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin elektrik sayaçlarını bilerek geç okutması nedeniyle 150 kilowat saatin geçmesinin sağlandığı ve bu sayede zamlı tarifeden hesaplama yaparak yeni bir soygun yönteminin hayata geçirildiği şikayetleri vatandaşlarımızca çokça dile getirilmektedir.

Diğer taraftan, Elektrik Mühendisleri Odasına göre 4 kişilik bir ailenin ortalama aylık elektrik tüketimi 230 kilowat saat olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda 150 kilowat saat elektrik tüketimi 1,37 TL birim fiyattan hesaplanırken, 150 kilowat saati aşan kısmı ise 2,06 TL’den hesaplanacaktır. Buna göre 150×1,37=205,5 TL, 80×2,06=164,8 TL, olmak üzere 230 kilowat saatlik bir elektrik tüketimi faturası 205,5+164,8=370,3 TL’ye çıkmaktadır.

Oysa ilk kademe bilimsel olarak hesaplanan 230 kilowat saat olarak belirlenmiş olsaydı; 1,37×230= 315,1 TL fatura bedeli hesaplanmış olacaktı. Böyle yapılmadığı için vatandaşlar 370,3-315,1=55,2 TL fazla bir fatura ödemek zorunda kalmışlardır.

Günümüzde ihtiyaç dışında elektrik kullanılmasa bile 150 kilowat saatinin rahatça aşıldığı, bu durumda abonelerin büyük çoğunluğunun zamlı tarifeden faturalarla karşılaşacağı aşikardır.

Bütün bunlara göre; elektrik dağıtım şirketlerinin kasıtlı olarak sayaçları geç okuyarak abonelerin 150 kilowat saati geçmesini sağladığı, böylece zamlı tarifeden hesaplama yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiaları ile söz konusu yasanın yürürlüğe girmeden önceki elektrik tüketiminin, yeni zamlı tarife üzerinden hesaplandığı yönündeki iddiaların tüm yönleriyle araştırılması, haksız kazanç sağlayan dağıtım şirketlerinin tespit edilmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, ayrıca aylık ortalama tüketim limiti olarak 150 kilowat saatlik değerin neye göre belirlendiğinin incelenmesi amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulmasını çok önemli ve gerekli görmekteyim.

Kenanoğlu, vatandaşın ‘kademeli elektrik faturası’ isyanını Meclis gündemine taşıdı

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu