Soru Önergeleri

Adıyaman/Gölbaşı İlçesi Belören Lisesinde Alevi Öğrencilere Namaz Kıldırılması İle İlgili Soru Önergemize Bakanlıktan Yanıt Geldi

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesinde Belören Çok Programlı Anadolu Lisesinde Alevi öğrencilere namaz kılmaları için baskı yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak bakanlığa sormuş olduğumuz sorulara Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’tan yanıt geldi.

Sorularımız ve gelen yanıt aşağıdaki gibidir.


Aşağıda belirtilen soruların Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                                  

 

 

 

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Özbay ve rehber öğretmen Gökhan Öksüz hakkında, Alevi öğrencilere namaz kılmaları için baskı yaptıkları iddiası ile aileler biraya gelerek konuyu kamuoyuna duyurmuşlardır. Öğrencilerin velileri, namaz kılmayan öğrencilerin notlarının düşürüldüğünü ve kız öğrencilere beden eğitimi dersinin yasakladığını iddia etmektedirler.

Alevi Kültür Derneği Başkanı Cafer Koca “Kimse kimseye zorla din öğretemez” diye tepki göstererek, Semerkand dergilerinin öğrencilere verildiği ve evlerinde okunmasının istendiğini belirtmektedir.

Öğrenciler şikâyetini ailelerine duyurarak, Okul Müdürü ve Rehber öğretmenin Alevi öğrencilere, ‘Hz. Ali namaz kılıyordu siz niye namaz kılmıyorsunuz’ diye kızdığını, psikolojik olarak çöktüklerini, baskının bir an önce bitmesini, okul müdürünün görevden alınmasını istediklerini belirtiyorlar.

Öğrencilerin ailelerine aktardığı yakınmalar arasında;

  • Alevi kız öğrencilere başlarının örtülmesi için baskı yapıldığı,
  • Zorla namaz kıldırıldığı,
  • Dini kitaplar dışında kitap okumanın yasaklandığı,
  • Kız ve erkek öğrencilerin birbirleriyle konuşmasının yasaklandığı,
  • Kız öğrencilere beden eğitimi dersinin yasaklandığı,
  • Öğrencilere Menzil tarikatının kitaplarının dağıtıldığı,
  • Geçen sene mezuniyet törenine sadece erkek öğrencilerin katıldığı, menzil tarikatına bağlı “Haşemi” adlı tesiste mevlid okutulduğu,
  • Öğrencilere fiziki ve psikolojik şiddetin uygulandığı,

iddiaları yer almaktadır.

Bilindiği gibi, Anayasanın 10. maddesinde, herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, Devletin, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu, Devlet organları ve idare makamların bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu açıkça belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), çocuklarının zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden zarar gördüklerini belirten 14 kişinin başvurusuyla Türkiye’yi “Daha fazla gecikmeden, ailelerin inanç aidiyetlerini ortaya koymak zorunda bırakılmadıkları bir ders muafiyet sistemi ortaya konulmalıdır” şeklindeki 16/09/2014 tarihli kararına rağmen bu konuda bu güne kadar somut bir düzenleme yapılmamıştır. Adıyaman ilinde Menzil tarikatının etkin olduğu, Semerkand adlı dergilerinin okullarda dağıtımının yapıldığı, Alevi evlerinin işaretlenmesi gibi olaylar daha önceleri kamuoyuna yansıyan haberlerden bilinmektedir.

Ülkemizin yaşadığı FETÖ kalkışmasının izleri daha tam olarak silinmemişken, Menzil tarikatının okullarda bu tür baskı ve sindirmelerde rol aldığı düşünüldüğünde, toplumsal barış açısından farklı inanç ve kimliklerin bir arada yaşamını zedeleyen bu tür olayların üzerine acil ve kararlı bir şekilde gidilmediği takdirde ileride telafisi imkânsız olumsuz olaylarla karşılaşacağımız muhtemeldir.

Tüm bunlara göre;

 1- Alevi öğrencilere zorla namaz kıldırılması, Alevi kız öğrencilere başlarının örtülmesi için baskı yapılması, kız öğrencilere beden eğitimi dersinin yasaklanması, kız ve erkek öğrencilerin birbirleriyle konuşmasının yasaklanması, mezuniyet törenine sadece erkek öğrencilerin katılması ve mevlid okutulması ile ilgili iddialara ilişkin olarak; sorumlular hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

a- Başlatılmamışsa neden başlatılmamıştır?

b- Başlatılmışsa nasıl bir işlem yapılmıştır?

2- Söz konusu okulda, öğrencilere Menzil tarikatının kitaplarını dağıtanlar hakkında bir işlem yapılmış mıdır?


 

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu