Category: Hubyar-Sıraç

Hubyar Ocağı, Hubyar Sultan, Anşabacılılar, Sıraçlar ve Hubyar Köyü ile ilgli Ali Kenanoğlu’na ait araştırma yazıları

Yargılandığında Anşa Bacının yaşı ve sağlık durumu

Yargılandığında Anşa Bacının yaşı ve sağlık durumu Anşa Bacı Miladi 1887 yılında Tokat Merkez’de yaklaşık altı ay kadar zorunlu ikamete tabi tutulmuştur. Bu zorunlu ikamet esnasında Anşa Bacının yargılaması kadı huzurunda yapılmıştır. Anşa Bacının Karşıpınar Köyünden Tokat Merkez’e getirilmesinden önce yaşı itibariyle önce sağlık muayenesi yapılmıştır. Anşa Bacının yargılanma esnasında kaç yaşında olduğu bizzat kendisine sorulmuştur. Yargılama tutanağının 8 Temmuz Tarihli belgesinde bu konuyla ilgili şunlar yazmaktadır; “ Kadı; Sen nerelisin isim ve şöhretin pederinin ismi nedir kaç yaşındasın zevcin varımdır olduğu halde isim ve şöhreti nedir? Anşa Bacı; Zile kazâsında Acısu karyesindenim Karşıpınar’da eyleniyorum yetmiş yaşımdayım zevcim var idi ismim Veli idi merhûm oldu.” Anşa Bacı yargılama esnasında 70…

Anşa Bacı neyle suçlandı

Anşa Bacı ve ailesi neyle suçlandı Anşa Bacı hakkında bir dizi şikayetlerde bulunulmuş ve bu şikayetler sonucunda 1887 yılında hakkında Tokat Merkez’de soruşturma yürütülmüştür. Bu soruşturma esnasında kimi şahitler ortaya çıkmış ve şikayeti destekleyen hatta daha da derinleştiren hususlarda Anşa Bacı ve çocuklarına türlü suçlamalarda bulunmuşlardır. Öncelikle bu suçlamaların neler olduğuna bakıp arkasından bu şikayetleri yorumlayabiliriz. İslama ve Şeriata karşı gelip insanları dinden çıkartmak. (Zile kazâsı ahâlîsine türlü hîle ve oyunlarla fitne salıp, dinden çıkartmaktadır. Bu dinden çıkarttıklarını kendisine bağlamakta ve İslama ve şerita aykırı fesatlıkları arttırmaktadır.)  23 Mayıs 1887 tarihli belge Oğlu Hasan’a Sırrullah deyip onun için Mehdilik iddiasında bulunmak. 23 Mayıs 1887 tarihli belge Halkı hileyle kandırıp 30…

Aşa Bacı’yı kimler şikâyet etti?

(Güncellendi) Aşa Bacı’yı kimler şikâyet etti? Daha evvelki yazılarımızda Anşa Bacıyı şikayet edenlerin Zile İğdir ve Ağılcık köylülerinin olduklarını yazıp bu şikayetle Hubyar Dedelerinin bir alakası olmadığını yazmıştık. Ancak 27 Haziran 1887 tarihli belgedeki bir ayrıntı tüm bu yazdıklarımızı değiştirmemize neden oldu. Söz konusu belgede Anşa Bacı’nın bizzat Hubyar Dedelerinden Ali Efendi tarafından şikâyet edildiği yazılmaktadır. Üstelikte Ali Efendi bu şikayeti bizzat İstanbul’a giderek yapmıştır. Ali efendinin yanında Çaylı karyesinden Sürgel oğlu Hüseyin, Haruk karyesinden ismi meçhûl bir adam ve Niksar ovasından Göçoğlu namındaki şahıslar bulunmaktadır. İlk ve esas şikayetin bu olduğunu diğer şikayetlerin bu şikayete bağlı olduğunu ve diğer şikayetleri körüklediği dahası organize bir dizi şikayet olduğunu söyleyebiliriz. Anşa…

15 – 20 Aralık arası Almanya’dayız.. .

15 – 20 Aralık arası Almanya’dayız.. . Hubyar – Sıraç Alevileri muhabbet cemlerine katılmak üzere 15 – 19 Aralık 2016 tarihleri arasında Hamburg – Hannover – Kiel ve Bremen’de düzenlenecek olan muhabbet Cemleri ve Panellere katılacağız. Etkinlik tanıtım videosu;  https://www.facebook.com/YolTelevizyon/videos/1303400349680976/