Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Engelliler ve çözüm bekleyen sorunları Meclis gündeminde

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Türkiye’de milyonlarca engellinin çözüm bekleyen sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, engellerin yaşadığı sorunlara dair çözüm üretebilmek, sosyal politikalar geliştirebilmek için güncel verilerle ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK‘a soru önergesi verdi.

Soru önergesi aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

Aşağıda belirtilen soruların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Geçmiş yıllarda “sakatlar” diye anılan daha sonra “özürlüler”, son yıllarda da “engelliler” olarak adlandırılan, eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım, ekonomi, bakım ve ayrımcılık gibi birçok sorunla bazen tek başlarına mücadele etmek zorunda kalan engelli milyonların sorunu birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çözüm bekleyen alanlardan biridir.

Bilinen engel grupları ortopedik, zihinsel, görme ve işitme engelliler olarak anılmaktadır.

Türkiye’de hiç kuşkusuz milyonlarca engelli olduğu değişik kaynaklarda yer almaktadır. Ancak, engellerin sorunlarına çözüm üretebilmek, sosyal politikalar geliştirebilmek öncelikle güncel ve sağlıklı verilere ulaşılabilmesi ile mümkündür.

Bu bağlamda;

1- 2020 yılsonu itibariyle, Türkiye’deki engellilerin yaş, cinsiyet, medeni durum ve engel gruplarına göre il bazında dağılımı nasıldır?

2- 2020 yılsonu itibariyle, çalışma yaşındaki engellilerin kaçı kamu kurumlarında, kaçı özel sektörde istihdam edilmektedir?

3- 2020 yılsonu itibariyle, kamu kurumları ve özel sektörde zorunlu engelli çalıştırma açığı var mıdır?

4- 2020 yılsonu itibariyle kamu ve özel sektörde istihdam edilen engellilerin, engel gruplarına göre dağılımı nasıldır?

5- 2020 yılsonu itibariyle, evde bakım hizmet ödeneği alan kaç engelli vardır?

6- 2020 yılsonu itibariyle, engelli öğrenci sayısı kaçtır ve kaçı özel eğitim okullarında kaçı kaynaştırma eğitimindedir?

7- 2020 yılsonu itibariyle, engelli öğretmen sayısı kaçtır, bunların kaçı özel kaçı kamu çalışanıdır?

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu