KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu: TRT ve Anadolu Ajansı, algı operasyonu kurumuna dönüştürüldü!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, elektrik faturalarından TRT payının kaldırılması adı altında 21 kanunda değişiklik öngören torba kanun teklifinin Anadolu Ajansı (AA) tarafından haberleştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda konuştu. AA tarafından usul hakkında yaptığı konuşma haberleştirilirken kanun içeriğine dair yaptığı konuşmanın haberleştirilmemesini eleştiren Kenanoğlu, TRT ve AA gibi kamu kurumlarının iktidar eliyle algı operasyonu kurumlarına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


23.11.2021 tarihli SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, şimdi, Sayın İbrahim Kaboğlu Hocamız bu kanuna “Adsız Kanun” dedi, tespitte bulundu. Şimdi, bununla ilgili tabii, TRT düzenlemesi vardı. Şimdi, Anadolu Ajansının bir haberi var, şimdi, buradan yapılan bir haber yani buradaki Komisyonu haber etmiş ve kanuna bir isim veriyor; işte, Anadolu Ajansı da devletin ajansı, tıpkı TRT’de yaşananlarla aynı şey yaşanıyor. Diyor ki: “Elektrikte TRT payını kaldıran düzenleme kanunu.” Buna bu adı vermiş bir kere. Şimdi, kamuoyuna bu şekilde, olumlu bir bütünüyle, kanunun tümünü olumluluk üzerinden veriyor.

Başka ilginç bir şey söyleyeceğim size, tam da burada yapmış olduğum konuşmayla ilgili olarak. Benim konuşmamı haberleştiriyor -yani konuşmaların hepsini, arkadaşlarımın konuşmaları da vermişler- diyor ki: “HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da Komisyonun usul ve teamüllere uymadığını ileri sürerek ‘Alelacele bir şey içerisindesiniz, önceki kanunlarda da aynı şey oldu. Aceleniz nedir? Bu kanunu böyle bir anda, bu akşam getirip Çarşamba günü Genel Kurula getirmek istiyorsunuz.’ görüşünü paylaştı.” Bu kadar. Bu, usul hakkındaki konuşmam, bundan sonra yirmi beş dakika kanunun içeriğiyle ilgili konuşma yapmışım ama sadece burayı vermiş. Şimdi, “Bunda ne var?” diyebiliriz. Şimdi, bunda şu var: Bu haberi okuyan benim bir seçmenim der ki: “Yahu siz elektrikte TRT payının kaldırılması üzerine düzenlenen bir kanunun -çünkü kanunu böyle veriyor, kanun “bu” diyor- neyine karşı çıkıyorsun? Niye acele olsun da hemen yarın gelsin, ne var bunda?” Yani böyle bir algı operasyonu içerisindeki devlet kurumlarıyla karşı karşıyayız. O yüzden diyoruz, TRT, Anadolu Ajansı, bütün bunların hepsi bir algı operasyon kurumu ya, başka bir şey değil yani. O nedenle sözlerimizi tekrar ediyoruz. Ya, burada yapmış olduğumuz… Ben yirmi beş dakika kanunun içeriğiyle ilgili konuşma yapmışım, yirmi beş dakika. Sadece başlangıçtaki, usul üzerine yapmış olduğum konuşmadan onu almış, oraya koymuş ve bunu haber yapıyor. Ya, yapma daha iyi, dediğimiz bu işte yani, aleyhte haber yapıyorlar.

Şimdi, burada, bu kanunda, maddeye gelirsek… Bu madde de işte tam da bahsetmiş olduğumuz “TRT payının kaldırılması” diye kamuoyuna sunulan güzellemeyi, olumluluğu bütünüyle gölgeleyen bir şey. Şimdi, burada bir rant var, bir peşkeş var yani süresi sekiz yıl kalmış olan bir işletmeyi niye aldıklarının anlaşıldığı, onun gerekçelendirildiği, onun kılıfının oluşturulduğu bir madde bu. Yani Antalya Limanı’nı sekiz yıl bite almışlar, dünyanın parasını vermişler. Anlaşılıyor ki bunlara farklı sözler verilmiş, şimdi o sözlerin gereği yerine getiriliyor. Niye getiriliyor? Olabilir, belki erken seçim filan olur, ortaklarınızdan birisi çıkar, “Erken seçim gerekir.” der. Siz de gafil avlanmayasınız diye hâlihazırda bunu hazırlıyorsunuz ki verdiğiniz söz karşılığında yerine getirilmiş olabilsin.

Ya, bu anlamıyla bu maddenin kendisi zaten Anayasa’ya da aykırı -arkadaşlar söyledi- piyasa sistemini kendi içerisindeki kapitalist sisteme de aykırı, liberal sisteme de aykırı, etik anlayışa da aykırı, bütünüyle böyle bir kanunun içerisine sıkıştırılmasına da aykırı. Yani bu anlamıyla bunun bir TRT güzellemesi, elektrik payının kaldırılması güzellemesi içerisine sokulup böyle bir faydacı mantıkla yaklaşılmasını etik olarak bulmadığımızı ifade ediyoruz.

Teşekkür ederim.


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu