KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu: Şirketleri ve sermayedarları değil; esnafı, köylüyü ve emekçiyi koruyacak yasalara ihtiyaç var

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi‘nin komisyon toplantısına katıldı. Kenanoğlu, söz konusu kanun teklifine ilişkin Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu‘nda partisi adına görüş ve önerileri iletti.

Konuşma tutanak metni aşağıda yer almaktadır.


20.10.2021 tarihli SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bütün hazırunu selamlıyorum.

Tabii ki ihracatın geliştirilmesi ve bu amaçla ihracatçılarımızın desteklenmesi önemlidir. Ortaya konan görüşler ışığında anladığımız kadarıyla da sektör temsilcileri de bu durumdan memnunlar, yani oluşacak durumdan, çok bir itiraz görmedik bununla ilgili olarak. O anlamıyla olumlu olarak gözüküyor.

Tabii, çeşitli kaygılar var, endişeler var hem bizim tarafımızdan hem de kamuoyu tarafından. Bir defa, oluşturulan kaynakların ve oluşturulan imkânların doğru kullanılması, yani kullanımının suistimal edilmemesi meselesi var. Yani yandaşları besleme kaygısı taşıyoruz tabii ki. Bu imkânların doğru kullanılıp kullanılmaması meselesinde yaşanan pratiklerden kaynaklı bu kaygıları taşıyoruz çünkü bu şekilde oluşturulan kimi imkânlar belirli şirketlere ya da belli kişilere imtiyaz sağlıyor. Bunların olmaması gerekir, yani bütün bunların bu işle ilgili sektörde çalışan bütün herkese eşit koşullarda imkânları çerçevesinde kullandırılmalıdır. Yani kaygılar bu şekilde.

Tabii, bunun yanı sıra… Şimdi, bu şirketin ayın 14’ünde kurulması, bu kanun teklifinin yasalaşmasından önce şirketin kurulması belki bürokrasiyi hızlandırmak açısından faydalı olabilir ama hani bu kanunun burada geçip geçmeyeceği meselesi netleşmeden böyle bir şeyin yapılması belki Meclis iradesi anlamında bir sıkıntıdır. Dur bakalım, belki vekillerimiz “hayır” oyu verecek belki uygun görmeyecekler. En azından etiklik açısından… Yani nezaketen de bu şekilde değerlendirilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bütün bu adımların kanun çıktıktan sonra yapılması hani nezaketen de daha iyi olur diye düşünüyorum.

Diğer taraftan da bu kurulan şirket ve şirkete başka -işte demin de anlatıldı- yerlerden yöneticilerin burada da yönetici olması meselesi, kamuoyunun vicdanını çok sıklıkla rahatsız eden “Acaba bu çift maaş, 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş meselesi burada da olacak mı?” diye insanların vicdanında rahatsızlık oluşturacak. Sonuçta “Burası da bir vesile olacak mı, bu da bir kapı olacak mı?” diye de aklımızdan geçiyor. Tabii, şu anda çok ciddi, özellikle pandemiden kaynaklı olarak da ülkenin, ekonomik olarak da vatandaşların çok sıkıntı çektiği bir süreçte kimi insanların böyle ayrıcalıklı imtiyazlara sahip olması, toplumun vicdanını da çok ciddi bir şekilde yaralamaktadır. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor.

Tabii, burada şirketlerimize tanınan, ihracatçılarımıza tanınan vergi muafiyetleri, desteklemeler, bütün bunların hepsi olumlu ancak aynı şekilde Meclisimizin, küçük esnafı da, köylüyü de, emekçiyi de destekleyecek şekilde yasalar çıkartmasını arzu ediyoruz; sadece şirketlerimizin, büyük sermaye sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda yasalar değil, diğer taraftan da küçük esnafın ve köylünün, emekçi halkımızın da faydasına yasalar çıkartılmasını arzu ediyoruz ve yine aynı şekilde, şirketlerimizin de bu yasalardan kaynaklı elde edecekleri imtiyazlarını kendilerini büyüten, güçlendiren ve para kazandıran emekçilere de doğru orantıda yansıtmalarını bekliyoruz.

Herkese hayırlı olsun diyorum, teşekkür ediyorum.


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu