Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün hibe tutarlarının takip edilmemesiyle ilgili soru önergesi

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 2019 Sayıştay Raporlarına göre; İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, Avrupa Birliği ve uluslararası fonlardan sağlanan kaynaklarla yürütülmekte olan projelere ait hibe tutarlarının, Kurumun muhasebe sisteminden takip edilmemesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’ya soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda belirtilen soruların İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

2019 Sayıştay Raporlarına göre; Bakanlığınıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, Avrupa Birliği ve uluslararası fonlardan sağlanan kaynaklarla yürütülmekte olan projelere ait hibe tutarlarının, Kurumun muhasebe sisteminde takip edilmediği görülmektedir.

Genel bütçeli kurum olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (I) sayılı cetvelde yer almakta olup uluslararası kuruluşlardan proje karşılığı aktarılan kaynakların kullanılması; harcanması ve mali işlem ve olayların muhasebeleştirilmesinde söz konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerekirken uygulanmadığı tespit edilmiştir.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen ve aktarılan hibe yardımlarla finanse edilen “AB-Türkiye 18 Mart Mutabakat Zaptının Uygulanmasının Desteklenmesi” ve “İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin Desteklenmesi” projelerine aktarılan söz konusu hibe paraların, bu hibelerden yapılan harcamaların ve kalan bakiyelerin muhasebe sisteminde takip edilmediği görülmüştür.

Anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle, bütçe hesapları içinde yer T.C. Sayıştay Başkanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu verilmeyen 104 Proje Özel Hesabı, 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı, 600 Gelirler Hesabı, 630 Giderler Hesabı ile 162 Bütçe Dışı Avanslar Hesabına ilişkin kayıtların muhasebe sisteminde takip edilmemesi nedeniyle kurumun mali tablolarının gerçek bilgi üretmediği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, uluslararası kaynaklardan yapılan, bahse konu proje faaliyetlerine yönelik iş ve işlemlerin muhasebeleştirilmesinin; Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerince yerine getirilmesi gerektiği açıktır.

 

Bu bağlamda;

1- Uluslararası kaynaklardan hibe suretiyle gerçekleştirilen projelere ilişkin tutarlar muhasebe kayıtlarına neden alınmamaktadır?

2- Uluslararası kuruluşlardan proje karşılığı aktarılan kaynakların kullanılması; harcanması ve mali işlem ve olayların muhasebeleştirilmesinde ilgili yönetmelik hükümleri neden uygulanmamaktadır?

3-Uluslararası kaynaklardan proje karşılığı aktarılan hibe miktarı 2019 yılı içesinde ne kadardır?

4- Uluslararası kaynaklardan projelere aktarılan söz konusu hibe paraları, bu hibelerden yapılan harcamalar ve kalan bakiyeler muhasebe sisteminde neden takip edilmemektedir?

5- İlgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, Proje Özel Hesabı, Döviz Gönderme Emirleri Hesabı, Gelirler Hesabı, Giderler Hesabı ile Bütçe Dışı Avanslar Hesabına ilişkin kayıtlar muhasebe sisteminde neden takip edilmemektedir?

6- Muhasebe kayıtlarının yanlış tutulmasına sebep olan yetkililer hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu