Araştırma Önergeleri

Kenanoğlu, GSM operatörlerinin açma-kapama bedeli üzerinden haksız kazancının önüne geçilmesi için Meclis’i yeniden göreve çağırdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, GSM operatörlerinin açma-kapama bedeli üzerinden haksız kazancının önüne geçilmesi için Meclis’i yeniden göreve çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı‘na verdiği araştırma önergesinde ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle yüksek faturalardan dolayı yurttaşların geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını ifade eden Kenanoğlu, GSM operatörlerinin açma-kapama bedeli almasını fırsatçılık olarak değerlendirdi.

Telefon faturalarının ödenmemesi halinde gecikme faizinin dışında hiçbir ücret talep edilmemesini gerektiğini belirten Kenanoğlu, GSM operatörlerinin açma-kapama bedeli üzerinden sağladığı haksız kazancın tespit edilmesi, kamuda yarattığı iş ve mali yükün azaltılması ve yurttaş mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

HDP’li vekil Kenanoğlu’nun telefon şirketlerinin açma-kapama bedeli üzerinden haksız kazanç elde etmesinin önüne geçilmesi için 09/03/2022 tarihli TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında verdiği önerge kabul edilmemişti.

Araştırma önergesi metni aşağıda yer almaktadır. 


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Cep telefonu operatörlerinin faturaların geç ödenmesi halinde açma-kapama bedeli almasına yönelik şikayetler kesintisiz devam etmektedir. Bu şikayetlerin yıllardır devam ettiği herkes tarafından bilinmekte ve mağduriyet yaşayanların tüketici hakları hakem heyetine çokça başvurularının bulunduğu ve hatta dava yoluna gidildiği kamuoyuna sıkça yansımaktadır. Hiçbir maliyeti olmayan ve ancak bütün GSM operatörlerinin fahiş fiyatlarla uyguladığı açma-kapama işleminin gerçek boyutlarının ortaya çıkarılması, şirketlere yarattığı haksız kazancın ortadan kaldırılması, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve tüketici hakem heyetleri ile dava dosyalarının hem iş yükünü hem de mali yükünün azaltılması için atılacak adımları belirlemek amacıyla Anayasanın 98. TBMM İç Tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırma sürecinin başlatılması gereğini arz ve teklif ederim. 19/09/2022

 

 

 

 

 

GEREKÇE

Başta ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Vatandaşlarımızın barınma, beslenme, ulaşım, eğitim, giyim, iletişim gibi temel giderlerinin yanı sıra doğalgaz, elektrik, su ve telefon/internet faturaları, dar gelirli aileler için sonu intiharlara varan dramlara sebep olmaktadır. Tüm bunlar vatandaşın yaşamını ekonomik olarak zorlarken telefon faturasını geç ödediği için vatandaştan açma-kapama ücreti alınması tam anlamıyla fırsatçılıktır, haksız kazançtır.

GSM operatörlerinin açma-kapama ücreti almasında hiçbir haklı gerekçe bulunmamaktadır. Vatandaşın ödeme güçlüğü çekmesi veya unutması veya hesabında o an para bulunmaması nedeniyle telefon faturasını ödememesi halinde gecikme faizinin dışında hiçbir ücret talep edilmemelidir. Hatta açma-kapama işlemine bile gerek duyulmamalıdır. Vatandaş geç ödemişse gecikme faizi uygulanır ve hizmet kesintisiz devam eder. Hiç ödeme yapmıyorsa tamamen kapatılabilir. Faturasını geç ödeyen vatandaşın telefonunu bir tuşla masa başında açma-kapama yapılmasının hiçbir maliyeti olmadığı gibi, ayrı bir personel istihdamı gerektirmeyen bir işlem için 60 TL.’ye yakın ücret alınması kabul edilemez bir uygulamadır. Bu rakamlar tüm şirketler için aylık veya yıllık rakamlarla hesaplandığında astronomik paralara ulaşmaktadır.

Dolayısıyla, vatandaşlarımız tarafından çokça dile getirilen, GSM operatörlerinin telefon faturasını zorunlu nedenlerle geç ödemek zorunda kalan abonelerden hiçbir maliyeti olmamasına rağmen açma-kapama ücreti almasının önüne geçilmesi, şirketlere sağladığı haksız kazancın belirlenmesi ve kamuya yarattığı hem iş hem de mali yükün azaltılması için atılacak adımları belirlemek amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulmasını çok önemli ve gerekli görmekteyim.

Kenanoğlu’ndan soru önergesi: “Telefon şirketlerinin açma-kapama bedeli almasında hiçbir haklı gerekçe bulunmamaktadır”

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu