Hubyar & Sıraç

Hubyar Sultan ve kardeşlerinin Hubyar Köyünde yerleştiği yer

Hubyar Sultan ve kardeşlerinin Hubyar Köyünde yerleştiği yer

Hubyar Sultan ve kardeşleri ilk olarak bugünlerde Hubyar köyü Gürgen çukuru mevkii olan bölgeye yerleşmişlerdir.

O dönemlerde Değeryer Köyüne bağlı olan Gürgençukuru mevkii ile ilgili bilgileri 1574 tarihli Osmanlı arşiv belgeden öğrenebiliyoruz. Hubyar Köyüne Hubyar Sultan ile birlikte iki kardeşinin de yerleştiğini ancak kardeşlerden  Mustafa’nın evlenmeden yaşamını yitirdiğini ve o tarihte Gürgençukurunda;

Hubyar oğlu Mustafa,

Ali oğlu Cafer

Ali oğlu Erdoğan’ın yaşadıklarını anlıyoruz.

Söz konusu belgede; “Gürgençukuru Hubyar Derviş’in elindedir. Bu zât-ı muhterem, baltası ile yer açıp, Allah rızası için bir tekye inşa etmiş, 30 kilelik yerdir. Gerisi ise belirtilmiş olduğu gibi tekyelik üzere ve yasal belgelerle tescilli olup, adı geçen Hubyar Derviş’in mülküdür.

Derviş Hubyar oğlu Mustafa, Ali oğlu Cafer ve Cafer’in kardeşi Erdoğan.”

Demektedir.[1]

Yar Ahmet oğlu Mustafa erken hakka yürüdüğü için Hubyar Sultan oğluna kardeşi ve de aynı zamanda Dedesinin ismi olan Mustafa ismini verdiğini anlıyoruz.

Belirli bir süre Hubyar Köyü Gürgençukuru mevkiinde yaşamını sürdüren Hubyar Sultan ve Kardeşlerinin yaşam alanlarının kalıntıları yakın zamana kadar “peğ ” olarak durmaktaydı, günümüzde de “ceğ” yığını olarak gürgençukurunda durmaktadır.

Hubyar Sultan’ın evini ilk yaptığı yer halen dahi bir ziyaret yeri olarak kabul edilip gelip geçenler ziyaret etmektedir.

Gürgen Çukuru ise kutsal bölge olarak kabul edilmektedir. Gürgen çukurunda bulunan ormanlık alan da kutsal orman olarak kabul edilip gelip geçenler niyaz vermektedir.

Gürgen çukurunun Hubyar Sultan ve kardeşlerinin ilk yerleşim yeri olmasından kaynaklı olarak bugün dahi Hubyarlılar için geçerli bir kural vardır; “ Gürgen çukurunda arazisi olmayan Hubyar soyundan değildir.” Denilmektedir.

Hubyar Sultan ve kardeşlerinin daha sonra bugünkü Hubyar Köyü arazisini yerleşim yeri olarak benimsemiş ve buraya yerleşmiştir. Hubyar Köyünün mezraları ise nüfusun çoğalması ile birlikte oluşmaya başlamıştır.

Bugün Hubyarlılar sadece Hubyar Sultan’ın evlatları değil aynı zamanda kardeşi Ali’nin soyundan gelen kişilerden oluşmaktadır.

Hubyar Köyüne zamanla dışarıdan göçler olduğu da anlatıla gelmektedir. Bu konuda en belirleyici husus miras yoluyla (satın alınılarak edinilen araziler hariç)  babadan oğla kalan arazilerin izini sürmektir. Ancak şimdilerde böyle bir tartışma bulunmamaktadır. Hubyarlı herkes Hubyar Sultan’ın soyu olarak kabul edilmektedir. Hatta göçler yoluyla Hubyar Köyü dışındaki köylerde yerleşik olan çok sayıda Hubyar evladı bulunmaktadır.

Ali Kenanoğlu

21.10.2016

 

[1] Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Tapu tahrir defteri Değeryer karyesi

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu