Hubyar & Sıraç

Hubyar Sultan’ın bilinmeyen iki kardeşi

Hubyar  Sultan’ın bilinmeyen iki kardeşi

Elimizdeki belgelerden Hubyar Sultan’ın Hubyar Köyü Gürgençukuru mevkiine ( o zamanlar Değeryer köyü Gürgençukuru mevkii olarak geçmektedir.) 1533 – 1554 yılları arasında yerleştiğini bilmekteyiz. Söz konusu belgeleri “Hubyar Köyü ne zaman kuruldu? “ isimli yazımızda yayınlamıştık.

Yine elimizdeki belgelerden Hubyar Sultan’ın Değeryer köyünde doğup büyüdüğü ve Babası, Dedesi, Dedesinin babasının da Değeryer köyünde yerleşik olduğunu ” Hubyar Sultan’ın doğduğu köy ” isimli yazımızda paylaşmıştık.

Celali İsyanları sonrasında Hubyar Sultan’ın doğduğu köy olan Değeryer köyünde barınamadığı ve bugünkü Hubyar Köyü sınırları içerisine yerleştiğini bilmekteyiz.

Elimizdeki 1554 tarihli belgeden Hubyar Sultan’ın Yar Ahmet’in tek oğlu olmadığını ve iki kardeşinin olduğunu öğreniyoruz.

Hubyar Sultan’ın iki kardeşi ve isimlerinin Ali ve Mustafa olduğunu ve Mustafa’nın henüz o tarihte bekar olduğunu 1554 tarihli Değeryer köyüne ait tahrir defterindeki; Hubyar Derviş veled-i[1] Yar Ahmed (caba)[2], Ali birâder-i O (caba), Mustafa birâder-i O mücerred[3] şeklinde yapılmış vergi kaydından anlıyoruz. [4]

Bu bilgiler ışığında Hubyar Sultan’ın üst soyu ve kardeşleri

Musa

Musa oğlu Mustafa

Mustafa oğlu Yar Ahmet

Yar Ahmet oğlu Hubyar

Yar Ahmet oğlu Ali

Yar Ahmet oğlu Mustafa

kardeşler olduğu belgelerle ortaya çıkmaktadır.

Hubyar Sultan’ın kardeşlerinin daha sonra Hubyar Sultan’dan ayrılmadığını ve birlikte hareket ettiklerini görebilmekteyiz. Bu konuyla ilgili bilgi ve belgelerimizi yayınlamaya devam edeceğiz.

Maalesef ki Osmanlı kayıtlarında kadınlara yer verilmediğinden eşleri ve kız kardeşlerinin isimleri kayıtlarda mevcut değildir.

Ali Kenanoğlu

10.10.2016

Alikenanoglu.net

[1] Veled; çocuk

[2] Caba; Bu belgeler vergi kaydı için tutulmuş olup Caba tüccar olmayan vergiye tabiî kişiler için kullanılan bir vergi terimidir.

[3] Mücerred: Evlenmemiş bekar kişi demektir.

[4] Başbakanlık Osmanlı Arşivleri – Tozanlı bölgesi Tapu Tahrir defteri 1554

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu