Hubyar & Sıraç

Hubyar Tekkesi davasını kim açtı, ne talep etti?

Davayı açan davacı Mustafa Temel ilk dava dilekçesini 19.01.2006 tarihinde Avukatı Sadık Doğru aracılığıyla Almus Asliye Hukuk Mahkemesine vererek dava sürecini başlatmış oldu.

Önce Almus Asliye Hukuk Mahkemesinde daha sonra Almus Kadastro Mahkemesinde, Kadastro Mahkemelerinin birleştirilmesi sonrasında Tokat Kadastro Mahkemesinde görülen dava 12.10.2016 tarihindeki tashihi kararın reddiyle kesin olarak tamamlanmıştır.  19.01.2006 da başlayıp 12.10.2016 da biten dava yaklaşık 10 yıl 9 ay sürmüş oldu.

Bu süre zarfında üç defa yerel mahkemece Hubyar Köyü tüzel kişiliği lehine davacı Mustafa Temel aleyhine karar verilip iki defa karar yargıtayca bozuldu. En son Tokat Kadastro Mahkemesinin 12.12.2014 tarihinde yine Hubyar Köyü tüzelkişiliği lehine davacı Mustafa Temel aleyhine verdiği karar yargıtayca onaylandı ve davacı Mustafa Temel’in  karar düzeltme talebi de 12.10.2016 tarihinde REDDEDİLEREK karar kesinleşmiş oldu.

Davayı açan Mustafa Temel’in bu davayi neden açtığını ve ne istediğini anlamak için ilk dava dilekçesine bakmak yerinde olacaktır.

19.01.2006 tarihinde Hubyar Köyü Muhtarlığı ve Hazine aleyhine açılan dava dilekçesinde Mustafa Temel; Hubyar Türbesi’nin ve Cemevinin de içerisinde bulunduğu tüm arazinin zilliyetlik iddiası ile şahsına ait olduğunu söylemiştir. Söz konusu arazi üzerinde bulunan Hubyar Sultan Türbesi (Dava dilekçesinde mezar diye hitap edilmektedir.) ve Cemevinin kendilerinin izniyle ziyaret edildiğini Türbelerin ve Cemevinin kendilerinin “ özel mülkiyeti” olduğunu iddia edip bu nedenle de tüm buraların tapusunun şahsına verilmesini talep etmiştir.

Hubyar Köyü Muhtarlığı ise Hubyar Sultan Türbesi nin tüm Hubyarlıların ortak Atası olduğunu, buranın bir ziyaret yeri olduğunu bu nedenle de kimsenin şahsi mülkü olamayacağını iddia etmiştir. Dava edilen arazi üzerindeki Cemevi ve tüm yapıların Hubyar Sultan Tekkesinin müştemilatı olduğunu iddia eden Muıhtarlık buranın ziyaret yeri, Tekke olması nedeniyle kamusal bir nitelik taşıdığını söylemiştir. Muhtarlık, dava konusu Tekkenin tüm köylünün ve Hubyar Sultan’a gönül bağı besleyen herkesin ortak değeri olduğunu iddia ederek buranın Mustafa Temel şahsına tapu edilmesine karşı davayı yürütmüştür.

Ek: 19.01.2006 tarihli ilk dilekçe

Ali Kenanoğlu

18.10.2016

 

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu