Hubyar & Sıraç

Kenanoğulları sülalesi soy şeceresi

Kenanoğulları sülalesi soy şeceresi

Hubyar Ocağı Hubyar Sultan’ın soyundan gelen kişilerce devam etmiş ve Ocağın inançsal hizmetleri bu soydan gelen kişilerce yürütülmüş ve yürütülmeye de devam etmektedir.

Hubyar Sultan’ın oğlu Mustafa’nın; Derdiyar ve Bünyad (Buynat) isimli iki oğlu bulunmaktadır. Derdiyar’ın ise Kenan, Ali, Hüseyin isminde üç oğlu bulunmaktadır.

Hubyar Sultan’ın soyu geriye kalan üç torun; Kenan Şeyh, Saçlı Ali Dede ve Hüseyin Abdal’dan devam etmiştir.

Bugün Hubyar Köyünde Kenanlılar diye bilinen aileler Kenen Şeyh’in torunlarıdır.

Bu ailenin soy şeceresini Başbakanlık Osmanlı arşiv belgeleri, Şeriye sicilleri, tapu tahrir defterleri, Vakıflar bölge müdürlüğü belgelerindeki verilerle günümüze kadar ulaştırmaktayız.

Şecere şcere Hubyar Sultan’ın üst soyundan başlamaktadır ki bu yaklaşık Miladi 1380’li yıllara kadar gitmektedir.

Hubyar Sultan’dan sonra oğlu Mustafa ondan sonra büyük oğlu Kenan Dede’nin postnişin olması ve Tekke postnişinliğinin 1700’lü yılların başına kadar Kenan Şeyh’in torunlarınca yürütülmesi üst soyu oluşturmada işimiz kolaylaştırmıştır.

1700’lü yılların başında Şeyh Derdiyar oğlu Ali’nin Hakka yürüdüğünü anlıyoruz. Şeyh Ali’den sonra postnişinliğin Kenanlılardan çıktığını ve Himmet oğlu Mahmut’a geçtiğini görüyoruz.

1700 ile 1750 li yıllar arasında bir boşluk olarak durmaktadır. Buradaki boşluğu önümüzdeki dönem araştırmalarımız ile kapatmayı umut ediyorum.

1750 sonrasından günümüze kadar olan soy şeceresini yine Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi vergi, nüfus kayıtlarından görebiliyoruz.

Böylelikle Kenanoğlulları ailesinin soy şeceresi 1380’li yıllardan günümüze kadar iki kişi eksikle gelebilmektedir.

Kenan Şeyh’in evlatları günümüzde;

Hubyar Köyünde; Kenanoğlu, Çelik, Önal, Ünal, Yavuz

Sivas Düğer köyü Uzamış mezrasında; Löker

Tokat Kapıcı Köyü; Alparslan

Tokat Serkiz köyü; Yiğit

Yozgat Sarıköy köyü; Ahi

Çorum; Önal

soyadlarıyla bu bölgelerde yerleşiktirler.

Ben burada kendi ailemi örnekledim. Aynı şekilde eldeki veriler ışığında birçok Hubyar Sultan evladı bu örnekten yola çıkarak soyunun şeceresini oluşturabilir.

Ali Kenanoğlu

 

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu