Hubyar & Sıraç

Padişah tarafından Hubyar Sultan’a verilen Ferman ve Beratlar

Padişah tarafından Hubyar Sultan’a verilen Berat

Hubyar Sultan’ın 1535 – 1550 arasında Hubyar Köyü Gürgençukuru mevkiinde yerleştikten sonra bugünkü Hubyar Köyü bölgesine gelip önce Zaviyesini kuruyor.[1] Hubyar Sultan’ın kurduğu bu zaviye ile ilgili bir Fermanla Hubyar Vakfı kuruluyor ve bölge arazileri Hubyar Vakfına vakfediliyor.

Hubyar Sultan’da bu Vakfın ve Tekkenin kurucusu olarak Osmanlı Vakıflar, Zaviyeler  ve Tekkeler arşivine kaydediliyor.

Daha sonraları ise her padişah değişikliğinde ve her postnişin değişikliğinde Tekke ve Vakıfla ilgili postnişinlik anlamına da gelen Vakıf yetkilisi beratı veya doğrudan Tekke şeyhliği Beratları veriliyor.

Bu kapsamda Hubyar Vakfı kurulup, Hubyar Tekkesi kuruculuğu kayıt altına alınan Hubyar Sultan’a da çeşitli Berat ve Fermanlar verilmiştir.

Berat, Osmanlı döneminde, bir göreve getirilen, aylık bağlanan, ayrıcalık, nişan ya da san verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu demektir.[2]

Yayınladığımız Berat Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra padişah değişikliği nedeniyle Padişah II. Selim (Sarı Selim) tarafından Hicri 974 – Miladi 1566 tarihinde Hubyar Sultan’a verilen Berat dır.[3]

Ekler

  • Berat’ın orjinali
  • Latin harflerine çevirisi
  • Günümüz Türkçsinde çevirisi

Ali Kenanoğlu

19.11.2016

[1] http://alikenanoglu.net/hubyar-koyu-ne-zaman-kuruldu/1082

[2] https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=27gsWLSCO67Y8AeYh56IDA#q=Berat+nedir

[3] Hubyar Tekkesi dava dosyası – Tokat Kadastro mahkemesi arşivi  Esas 2013-44

1-hubyar-ferman-1-duzenlenmis-hali

hub-ferman-2

 

hub-beratcevirisi

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu