Hubyar & Sıraç

Kenanoğlu Derdiyar Dede

Kenanoğlu Derdiyar Dede

Hubyar Ocağının 4.postnişinidir. Hubyar Sultan’ın torunu Postnişin – Tekke Şeyhi Kenan Dedenin oğludur.

Derdiyar ne demektir; isim olarak Derdi – yar kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu da Yâr insanı, gönül insanı anlamına gelmektedir. Diğer taraftan ise Derd-i – yar olarak ta kullanılmaktadır. Bu şekliyle de dertlilerin yâri, dertlilerin yoldaşı anlamına gelmektedir.

Derdiyar Dedenin 1619 yılında Hakka yürüdüğünü o tarihte oğlu Ali’ye verilen Şeyhlik beratından anlıyoruz.

Elimizdeki belgelerin karşılaştırılmasından Derdiyar Dede’nin fazla yaşamadığını anlıyoruz.

Derdiyar Dede ile ilgili elimizdeki belgeler şu şekildedir;

  • Kenanoğlu Derdiyar’ın hakka yürümesinden sonra yerine oğlu Ali Tekke Şeyhi olarak görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmeyle ilgili olarak kendisine Padişah II. Osman (Genç Osman) tarafından 23 Şevval 1028 hicri ( Miladi 3 Ekim 1619) tarihinde berat verilmiştir. (Ek 1)

 

  • Tarih olarak 1678 tarihi not edilen bir mahkeme kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtta farklı tarihler yer almaktadır. Cağcek ile Hubyar Köylüleri arasındaki Çamalanı isimli arazi nedeniyle husumet yaşanmış ve dava olunmuştur. Bu davada Hubyar Köylülerini temsil eden kişiler arasında Kenan oğlu Derdiyar ve kardeşi Kenan oğlu Kamber bulunmaktadır.  (Ek-2)

 

Bu belgede farklı tarihler yer almış ancak belgenin tarihi 1678 olarak kaydedilmiştir. Osmanlı kayıtlarında bir belgeye farklı yüzyıllara ait tarihlerin derkenar olarak not edildiği bilinmektedir. Buradaki tarih karışıklığının sebebi budur.

Derdiyar Dede’nin 1619 yılında hakka yürüdüğünü oğlu Ali’ye verilen berattan anlıyoruz. Derdiyar’ın Türbesinin Sivas Ulaş’ta Tecer dağlarının eteğinde olduğu bilinmektedir. Derdiyar Dede’nin talip ziyareti esnasında hakka yürüdüğü düşünülmektedir. Geleneklere uygun bir şekilde kendisi göç ettiği yerde sırlanmış ve Hubyar Köyüne getirilmemiştir.

Bugün Türbesi halen Ulaş İlçe sınırlarındaki Tecer dağları eteğinde olup bölge halkı tarafından ziyaret edilmektedir.

Ali Kenanoğlu

30.03.2017

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu