Hubyar & Sıraç

Ters Kenan kimdir, kimlere neden ters Kenan denir?

Ters Kenan kimdir, kimlere neden ters Kenan denir?

Hubyar Köyünde aileler Hubyar Sultan’ın torunlarını baz alarak isimlendirilmektedirler. Hubyar Sultan’ın torunları Kenan Şeyh, Saçlı Ali, Hüseyin Abdal bu belirlemedeki ve ailelerin isimlendirilmelerindeki başlangıç noktasıdır.

Hubyar Sultan’ın torunu Kenan Şeyhin soyundan gelenlere “Kenanlılar” , Saçlı Ali’nin oğlu Mehdi’nin soyundan gelenlere “Mehdililer” ,  Hüseyin Abdal’ın oğlu Hasan’ ın soyundan gelenlere de “Hasanlılar” denilmektedir.

Hubyar Köyündeki üç ana grup, üç ana soy bu kişilerden ve bu adlarla oluşmuştur, yani Hubyar soyundan olan tüm ailelerin Kenan Şeyh, Saçlı Ali, Hüseyin Abdal’ın soyundan geldiği  kabul edilir. Bu ana soy daha sonra çoğaldıkça kendi içinde de alt kollara ayrılmıştır.

Bu bağlamda Bezatlılar, Aslanlılar, Muratgiller, Karabacaklar, Mustafalılar, Aşıkgiller, gibi bir çok farklı kolun hepsi Kenan Şeyh, Saçlı Ali ve Hüseyin Abdal’ın soyundan çoğalan ailelerdir.

Bu ailelerden Kenanlıların yani Kenanoğullarının uzun süre tekkenin postnişinliğini yürüttüğü elimizdeki belge ve Osmanlı tarafından tutulan kimi kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Hubyar Köyündeki aileler arası ayrışmalar sadece isimlerin ayrılmasıyla kalmamış, zamanla bu ayrışma aileler arası çekişmelere, rekabetlere ve zaman zaman da düşmanca davranışlara kadar gitmiştir.

Kenanlıların Hubyar Sultan’ın kurduğu Tekkenin postnişinliğini uzun süre yürütmüş olmalarından kaynaklı olarak diğer aileler tarafından çoğunlukla rakip olarak görülmüş ve bu durum Kenanlara karşı bir birlik oluşmasına da neden olmuştur.

Tarihi süreçte Hubyar Köyünde Hubyar Sultan’ın öz evlatlarından olan Kenan ve Kenanoğullarının Hubyar Sultan’la bir alakası olmadığı hatta atını ters nallayarak ona zarar vermeye çalışan dışarıdan Hubyar Köyüne gelmiş kişiler olduğu dahi BİLGİSİZCE VE MESNETSİZCE iddia edilmiştir.

Bugün Hubyar’ın şahsının kullandığı ve kapısında kurbancısının mezarınında bulunduğu ev babadan oğla geçen miras yoluyla Kenanoğlu Mehmet Çelik’e ( Cidil Mehmet) kadar intikal etmiştir. Hubyarlı olmanın belgesi sayılan Gürgençukurunda en çok arazisi bulunan ve kutsal Gürgençukuru ormanının dahi mülkiyeti babadan oğula miras yoluyla Hubyar Sultan’ın torunu Kenan Şeyh den bu tarafa Kenanoğullarında bulunmaktadır.

Hubyar Sultan’ın atının ters nallanması

Kenan Şeyh Hubyar Sultan’ın torunu Mustafa Abdal’ın oğludur. Dedesi Hubyar Sultan’ı görmüş ve onunla yaşamış bir kişidir.  Hubyar Sultan Celali isyanlarına katılmış ve yaşamının büyük bir diliminde Osmanlı’ya karşı kılıç kuşanarak aktif savaş yürütmüştür. Hubyar Sultan doğduğu değeryer köyünden akrabaları tarafından düşmanca bir tavırla kovulmuş ve Tekeli dağının eteklerine yerleşmiştir.

Rivayet odur ki; Hubyar Sultan’ın Osmanlı’ya karşı yürüteceği bir baskın öncesinde torunu Kenan, bir gerilla savaş taktiği olarak Hubyar Sultan’ın atını ters nallamıştır. Böylelikle yapılan baskın sonrasında atıyla gittiği yön değil tam tersi yöne doğru gittiği izlenimi verilerek düşmanı yanıltmış ve Hubyar Sultan’ın takibini engellemiştir. Bundan kaynaklı olarakta Kenan’a “Ters Kenan” denilmiştir.

Atın ters nallanması Hubyar Sultan’ın gittiği yönü gizleyen dahası düşmanı yanlış yöne sevk eden akıllıca bir taktiktir. Bugün Kenanlılar için söylenen “Ters Kenan” kavramının hikayesi budur.

O gün bu gündür bir ters iş yapana “Ters Kenan” diye hitap edilmiş ve bir bütün olarak ta Kenan Şeyh’in soyundan gelen Kenanlılara da “Ters Kenanlılar” diye hitap edilmeye başlanmıştır.

Kimileri bu ters Kenan kavramını bir hakaret gibi görse de işin aslı övünülesi, gurur duyulası bir durumdur.

Ali Kenanoğlu

09.11.2016

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu