Hubyar & Sıraç

Hubyar Ocağı 5. Postnişini Derdiyar oğlu Ali

Hubyar Ocağı 5. Postnişini Derdiyar oğlu Ali

Hubyar Ocağı kurucusu Hubyar Sultan’dan sonra oğlu Mustafa, Mustafa’dan sonra oğlu Kenan, Kenan’dan sonra oğlu Derdiyar Tekkenin Şeyhi, Ocağın postnişini olmuştur.

Kenan oğlu Derdiyar’ın 1619 yılında hakka yürümesinden sonra yerine oğlu Ali postnişin olmuştur.

Derdiyar oğlu Ali’nin postnişin olduğuna dair iki belge bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Derdiyar oğlu Ali’nin Tekke Şeyhi olarak görevlendirilmesi ile ilgili fermandır (Ek -1). İkincisi ise Hubyar Tekkesine Orhan isimli bir eşkıyanın musallat olması ile ilgilidir. (Ek – 2)

Ek te yer alan bu belgeler Hubyar Ocağında elden ele gelen belgeler arasında olup Hubyar Tekkesi mülkiyet davası esnasında dava dosyasına konmuştur. (Tokat Kadastro mahkemesi 3013/44 esas 2014/29 karar)

Derdiyar oğlu Ali’nin uzun süre yaşadığını ve kendisinin hakka yürümesinden sonra Tekke Şeyhliğinin Hüseyin Abdal soyundan gelen Himmet oğlu Mahmut’a geçtiğini anlıyoruz.

Derdiyar oğlu Ali’nin nerede sırlandığı ve mezarının nerede olduğu bilinmemektedir.

Ali Kenanoğlu

05.05.2017

 

Ekler:

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu