Hubyar & Sıraç

Hubyar Sultan’ın torunu Kenan Dede

Hubyar Sultan’ın torunu Kenan Dede

Hubyar Sultan’ın soyunun oğlu Mustafa’dan devam ettiğini “Hubyar Sultan’ın tek oğlu Mustafa”[1] isimli yazımızda ifade etmiştik.

Hubyar Sultan oğlu Mustafa’nın Kenan, Ali, Hüseyin ve Buynat isminde dört oğlu olduğunu da “Hubyar Sultan’ın torunları”[2] isimli yazımızda ortaya koymuştuk.

Hubyar Sultan’ın tekkesini kurmasından sonra oğlu Mustafa tekkenin ve Ocağın postnişinliğini yürütmüş, Mustafa’dan sonrada Tekkenin postnişini yani Tekke Şeyhi, Kenan Şeyh olmuştur.

Kenan Şeyh’in Tekke postnişinliği, Hubyar Köyünde bilinen ve konuşulan en yaygın bilgilerdendir. Hubyar Sultan oğlu Mustafa’nın en büyük oğlu Kenan Dede’dir. Kenan Dedenin Tekke postnişinliğini yürüttüğünü, Saçlı Ali namıyla bilinen Ali Dedenin ise köylerde dolaşarak Dedelik hizmetini yürüttüğü, Hüseyin Dedenin ise Abdal mahlası ile Aşıklık hizmetini yürüttüğü bilinmektedir.

Kenan Şeyh’in mezarı 1826 sonrası yaşanan olaylardan dolayı Hubyar Tekkesi yanından sökülmüştür. Mezarın Tekke yanından sökülüp atılmasından sonra Kenan Şeyh’in torunları tarafından alınarak Kenanlıların arazisi olan Algurlu Baba mevkiine defnedilmiştir. Türbesi bugün Hubyar köyü girişinde bulunan Algurlu Baba mevkiindedir.

Kenan Şeyh’in varlığıyla ilgili elimizde bulunan belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler 1616 yılına aittir. Daha sonraki belgelerde de Kenan Dedenin oğullarının bulunduğu bir belge bulunmaktadır. O belgede de Kenan Dedenin oğulları Kenan oğlu Derdiyar ve Kenan oğlu Kamber’in isimleri geçmektedir.

Bu belgeler Kenan Şeyh’in varlığı ile ilgili elimizde bulunan yazılı kaynaklardandır.

Ali Kenanoğlu

06.03.2017

[1] http://alikenanoglu.net/hubyar-sultanin-tek-oglu-mustafa/1343

[2] http://alikenanoglu.net/hubyar-sultanin-torunlari/1603

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu