Hubyar & Sıraç

Hubyar Vakfı arazilerinin sınırları

Hubyar Vakfı arazilerinin sınırları

Hubyar Sultan’ın Celali isyanları sonrasında Değeryerden ayrılıp Hubyar Köyüne yerleşip burada Tekke kurmasından sonra 1562 yılında Hubyar Tekkesi resmi olarak tanınış ve Hubyar Vakfı kurulmuştur.[1]

Hubyar Vakfı kurulduktan sonra Hubyar Köyü merkez olmak üzere etrafındaki araziler bu Vakfa vakfedilmiştir. Bugün Hubyar köyü sınırlarının bir kısmını oluşturan araziler zamanla genişlemiş ve bugünkü Hubyar Köyü sınırlarına kavuşmuştur.

Şimdilik Hubyar Vakfı kuruluşu ile ilgili evraklara ve Vakıfnameye ulaşabilmiş değiliz. Osmanlı arşivlerindeki tüm belgelerin tasnif edilmesiyle birlikte bu belgelere de ulaşılacaktır. Hubyar Vakfı ve Hubyar Köyü ile ilgili bilgi ve belgeleri daha sonraki yıllarda yapılan mahkeme kayıtlarından ulaşabiliyoruz.

Elimizde bulunan ve Tapu Kadastro Arşivlerinden temin ettiğimiz 1678 tarihli belge de Hubyar Vakfı arazileri ki o dönemde açık bir şekilde belirtilmiştir. Söz konusu belgede bu sınırlar şöyle çizilmektedir; “ … iş bu Gürgen Çukuru ve ona bağlı ekin arazisi olan Çam alanı isimli arazi’ nin sınırları “Nohudan cari sudan Cağcek Çatağına ve oradan Kireçli pınara, ve oradan Sarıyar tepesinde olan Göç yolu ve oradan Karatepe boynu ve kuraklık ve oradan Sokarık Kayası ve Yalnız pınar ve Çerkez Kayası ve oradan Kapılı Kaya ve Asa Pınarına “ adı geçen sınırlar dahilinde olan…..zaman sözü edilen Vakıf Kurucusundan bugüne kadar ; sözleri edilen Tekke bakıcıları ; vakıfname uyarınca ellerinde bulundurmuşlar…. 1089 yılı Cemaziyülevvel sonları (Temmuz 1678)”  

Bugün bu araziler Hubyar Köylülerince iyi bilenen ve kimisi hala Hubyar Köyünün sınırlarını oluşturan arazilerdir.

Bu araziler 1562 yılında kurulan Hubyar Vakfı arazileri olarak Vakıfnameye kaydedilmiştir.

Ali Kenanoğlu

28.01.2017

[1] http://alikenanoglu.net/1562-yilinda-kurulan-hubyar-vakfi/1499

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu