Hubyar & Sıraç

Hubyar köyü ne zaman kuruldu?

Hubyar Ocağının kurucu Piri olan Hubyar Sultan’ın adını taşıyan ve türbesinin de olduğu Hubyar köyü Tokat ili Almus ilçesinde tozanlı vadisinin bitiminde Sivas Hafik ve Sivas Doğanşar ilçeleri sınırında bölgenin en yüksek dağı olan 2640 rakımlı Tekeli dağının eteklerindedir.

Köy, Hubyar Sultan’ın adını taşımakla kalmayıp bizzat Hubyar Sultan tarafından kurulmuştur. Elimizde bulunan 1554 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgesine göre Değeryer köyüne bağlı bir mezra olaran Gürgençukuruna Hubyar Sultan ve iki kardeşinin yerleştiği görülmektedir. Bu yerleşimle birlikte Hubyar Köyü bölgesine yerleşim başlamış ve fiilen Hubyar köyü kurulmuştur. Köy ilk önceleri Değeryerin bir mezrası olarak Gürgençukuru adıyla kayıtlarda yer almaktadır.

Bölgeye ilişkin belgelerde 1554 tarihli belge öncesinde nüfusa dair bir belge bulunmamaktadır. Hubyar Sultan’ın 1533 yıllarında Celali isyanlarından sonra Gürgençukuruna yerleştiği hesap edilirse Hubyar Köyünün 1533 – 1554 yılları arasında kurulduğunu söyleyebiliriz, zira 1554 de Gürgençukuruna kesin yerleşim belgelerle sabittir.

İlk yerleşimden sonra bugünkü yerleşim alanına taşınıldığı ve Hubyar Sultan’ın hakka yürümesi ve kurduğu zaviyeye sırlanmasından sonra burası kalıcı olarak köy merkezi olmuş ve Hubyar Köyü adını almıştır.

Hubyar Köyü bugün türbenin bulunduğu Tekke merkez olmak üzere, Bekülü, Kamıççek, Kızılarmut, Öyekler ve Köroğlu mezralarından oluşmaktadır.

(Ek – Bahsi geçen belge ve çevirisi )

17.09.2016

Ali Kenanoğlu

alikenanoglu.net

Not: Lütfen yazıyı kaynak göstrerek kullanalım

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu