Soru Önergeleri

Kenanoğlu, Kadın Polislerin İntikam İçerikli Yemin Töreni İle İlgili Soru Önergesi Verdi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, yılbaşı öncesi sosyal medyaya yansıyan kadın polislerin intikam yeminli görüntüleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’ya yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda belirtilen soruların İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

                                                                                                                  

 Söylediklerimi yüksek sesle tekrar et!

“Bismillahirrahmanirrahim, ol deyince olduran, gönülleri iman ruhuyla dolduran Allah’a, Kuran’a, Peygamberlere, bayrağa ve silaha yemin olsun, şehitlerimiz rahat uyusun, gazilerimiz emin olsun, intikam, intikam, intikam daim olsun, unutursak kanımız kurusun (3 kez), Allah Türk’ü korusun (3 kez), Amin (3 kez)”

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke ve İnkılaplarına Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını Milletin hizmetinde olarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine, bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk Milletinin, Milli, Ahlaki, İnsani, Manevi ve Kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, İnsan Haklarına ve Anayasanın Temel İlkelerine dayanan, Milli, Demokratik, Laik bir Hukuk Devleti olan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Yukarıdaki birinci paragraf, sosyal medyada Polis Akademisinde “İntikam Yemini” olarak paylaşılan görüntülerin metin çözümlemesidir. İkinci paragraf ise asıl Polis Yemini metnidir.

“İntikam bir öç alma duygusudur”, “İntikam almak normların ve yasaların yokluğunda üstlenilen ilkel adalettir”, “Hukuku çiğneyen ve hukuku ortadan çıkartan vahşi adalettir.” gibi bilinen intikam tanımları vardır. İntikam kavramı bile (uygulama aşamasına geçildiğinde) ilk anda akla vahşice bir davranışı getirmektedir.

Sosyal medyada izlerken insanı ürküntüye sokan, inanmak istemediğimiz görüntüler toplum nezdinde infial yaratmıştır. Bu görüntüler akıllara şu soruları getirmiştir. Nedir bu intikam hırsı ve bu kin? Düşman kim ve intikam alınacaklar kimlerdir? Yasalar çerçevesinde görev yapmakla yükümlü polisler neden ve kimden intikam alacaktır? Suçluyu adalete teslim etmekle görevli polislerin böylesine intikam duygusu ile göreve gönderilmeleri, polislerin yasaları koruyucu mu yoksa yasadışı mı olacağını sorgulamamıza neden olmaktadır.

Yetkililerin açıklamalarında görüntülerin eski olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı belirtilmektedir.

Bütün bunlara göre;

1- Polis kimden intikam alacak, bu yemin kimlere karşı yapılıyor?

2- Bu yemin nerede yapılmıştır?

3- Bu yemini yapan polislerin toplumsal gösterilere müdahale ederken düşmanca davranış sergilemesinde etkisi olabileceğini düşünüyor musunuz?

4- Bu yemini yaptıranlar hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa sonucu ne olmuştur?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu