Soru Önergeleri

Sayıştay raporlarına yansıyan İTÜ’deki usulsüzlükler Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 2021 Sayıştay Denetim Raporları’nda tespit edilen İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki (İTÜ) usulsüzlükleri Milli Eğitim Bakanlığı‘na verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Taşınmaz kayıtlarının tutulmaması, proje takiplerinin yapılmaması, mevzuatlarla belirlenen sınırlamalara uyulmaması ve gelir-gider dengesizlikleri gibi toplamda 22 farklı konuya ilişkin usulsüzlük olduğunu belirten Kenanoğlu, birçok usulsüzlüğün daha önceki Sayıştay raporlarında da olduğuna dikkat çekti.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır. 


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre; Üniversitenin uygulamakla yükümlü olduğu amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 22 adet usulsüzlüğün yapıldığı tespit edilmiştir.

Bir önceki yıl tespit edilen Rektör Yardımcılarının kanunla belirlenen sayıdan fazla olması ve harcama       birimleri arasındaki devir işlemlerinde kullanılan hesapların bakiye vererek bilançoyu etkilemesi gibi usulsüzlüklerin ise 2021 yılında da düzeltilmediğine dikkat çekilmiştir.

Bu bağlamda;

 1. Harcama Birimleri Arasındaki Devir İşlemlerinde Kullanılan Hesapların Bakiye Vererek Bilançoyu Etkilemesi Neden Giderilmemektedir?
 2. Akreditif Karşılığı Açtırılan Kredilerin Mahsup İşlemler ile Akreditifle Satın Alınan Cihazlar Varlık Olarak Kayıtlara Neden Alınmamıştır?
 3. Taşınırların Kaydı, Muhafazası, Kullanımı ve Yönetiminde Neden Eksiklikler Bulunmaktadır?
 4. Kamu İdaresinin Mülkiyetindeki Varlıklardan Bir Kısmının Envanter İşlemleri Neden Yapılmamıştır? Bu Varlıklar Neden Kullanım Dışı Bırakılmıştır?
 5. İTÜ Ayazağa Merkezi Derslik C Blok İnşaatı Yapım İşinin İhale Süreçlerindeki Hatalar Neden Giderilmemiştir?
 6. 2021 Yılı Yatırım Programı ile Belirlenen Süre ve Ödenek Tutarı Aşılarak Neden İhaleye Çıkılmıştır?
 7. Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünün Faaliyet Alanına Uygun Yapılmış Binanın Kullanım Amacı Neden Değiştirilmiştir?
 8. Danışmanlık Hizmeti Alımında “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” Neden Kullanılmamıştır?
 9. Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gereken Firma İle Neden Sözleşme İmzalanmıştır?
 10. Bakım, Onarım, Tadilat İşleri ve Hizmet Alınması, Parçalara Bölmek Suretiyle ve Doğrudan Temin Yöntemiyle Neden yapılmıştır?
 11. Dış Destekli Projeler İçin Yurt Dışından İthal Edilerek Temin Edilen Cihazların, Kurulumun Yapılacağı Mekânlar Neden Bulunmamıştır? Diğer Projelere Entegre Edilmeyerek Neden Atıl Hale Getirilmiştir?
 12. Projelerden Alınan Demirbaşlar Yürütücülerine Teslim Edilmeyerek Neden Atıl Halde Bekletilmektedir?
 13. Proje Kapsamında Alınan Taşınırlar Proje Bitiminde Neden Yürütücüsü Üzerinde Bırakılmıştır?
 14. Rektör Yardımcısı, Dekan Yardımcısı ve Genel Sekreter Yardımcısı Görevlendirmelerinde Mevzuatla Belirlenen Sınırlamalara Neden Uyulmamaktadır?
 15. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Dekanlıklar Kurulması ve Dekan Ataması Neden Yapılmaktadır?
 16. Üniversite Mülkiyetindeki Taşınmazlar Neden Pazarlık Usulü ile Kiraya Verilmektedir?
 17. Kiraya Verilen Yurtlarda Neden Sözleşme Hükümlerine Aykırı Alanlar Oluşturulmaktadır?
 18. Döner Sermaye İşletmesindeki Gelir Getirici Birimlerin Elektrik, Su ve Doğalgaz Giderleri Neden Üniversite Bütçesinden Karşılanmaktadır?
 19. Üniversitenin Mülkiyetindeki Taşınmazların Cins Tashihleri Neden Yapılmamaktadır?
 20. İTÜ Yurtlarında Konaklayan Öğrencilerden Alınan Depozitoların İadesine İlişkin Takip Neden Yapılmamaktadır? Zamanaşımına Uğrayan Depozitolar Neden Gelir Olarak Kaydedilmemektedir?
 21. Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda Neden Yasaklılık Kontrolü Yapılmamaktadır?
 22. Doğrudan Temin Kapsamında Yapılan Alımlara İlişkin Bilgiler, Elektronik Kamu Alımları Platformuna Neden Kaydedilmemektedir?

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu