Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu bakanlığa sordu: TÜİK’in 2020 yılı ölüm istatistiklerini yayımlamamasının nedeni pandemide yaşanan can kayıpları mı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 2020 yılı ölüm istatistiklerinin TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanmamasını Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artışı yaşandığına dikkat çekerek “2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin bu yıl yayımlanmamasının nedeni Covid-19 pandemisiyle yaşanan can kayıpları mıdır?” diye sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi ELVAN tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayının üçüncü haftasında bir önceki yıla ait ölüm ve ölüm nedenlerinin istatistiklerini açıklaması gerekirken bugüne değin bu verileri açıklamamıştır. TÜİK, “idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle” bu açıklamanın ertelendiğini duyurmuştur.

TÜİK’in her yıl Haziran ayında yayımlaması gereken raporda; illere, cinsiyetlere, bölgelere ve ölüm nedenlerine göre bir önceki yıl ülke genelinde görülen can kayıplarına ayrıntıları şekilde yer vermekteydi. Ancak, bu yılki verilerin yayımlanmamasının nedeninin Covid-19 pandemisiyle ilgili olabileceğini akla getirmektedir.

Ölüm istatistiklerini açıklamaktan kaçınan TÜİK’in, şubat ayında açıkladığı nüfus istatistiklerinde ise Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış düzeyi görülmektedir. Doğum sayılarında anormal bir gerileme olmadığı halde nüfus artış hızının bu kadar gerilemesi yaşanan can kayıplarının fazlalığından kaynaklandığı anlamına gelmektedir.

TÜİK verilerine göre yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13.9 iken, 2020 yılında binde 5.5’e gerilemiştir. Bu oran 1927 yılından bu yana açıklanan en düşük nüfus artış oranı hızıdır. Covid-19 salgının yaşandığı 2020 yılında nüfus artış hızının düşmesi pandemiden kaynaklanan ölümlerin gizlendiği dair sorulara işaret etmektedir.

Türkiye’de vefat edenlerin anında nüfustan düşülüp ölüm nedenleri mutlaka ölüm raporunda kayda alındığı halde TÜİK’in, 2020 yılına ait ölüm istatistiklerini üç aydır yayımlamaması, özellikle enflasyon rakamlarına dair açıklamaları son yıllarda tartışma yaratan kurumun, bir kez daha yeni bir manipülasyon peşinde olduğunu göstermektedir.

Pandemi nedeniyle yaşanan ölümlerle ilgili gerçek verilere ulaşılması, salgınla mücadele konusunda alınması gereken önlemler ve doğru politikalar belirlemesinde önemli rol oynayacaktır. Dolayısıyla bütün kesimleri ilgilendiren bu verilerin acilen açıklanmasının sağlıklı bir planlama için gereklilik olduğu açıktır.

Bu Bağlamda;

  1. 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri bu yıl neden yayımlanmamıştır?
  2. 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin bu yıl yayımlanmamasının nedeni Covid-19 pandemisiyle yaşanan can kayıpları mıdır?
  3. Bütün ölümler ve nedenleri kayıt altına alındığı ve bunlar her yıl yayımlandığı halde, bu yıl açıklanmamasına “istatistik çalışmalarının tamamlanmamış olması” neden gerekçe olarak sunulmaktadır?
  4. 2020 yılında yaşanan nüfus artış hızının yarı yarıya düşmesini kurumunuz nasıl açıklamaktadır?
  5. 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri ne zaman yayımlanacaktır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu