Konuşmalar

Kenanoğlu: Fetihtepe ve Çekmeköy’de yaşanan kentsel değil, rantsal dönüşüm!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, İstanbul Fetihtepe ve Çekmeköy’de yaşanan sorunlara dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu. İstanbul Fetihtepe’de 16 kez iptal edilen bir projenin Beyoğlu Belediyesi tarafından yeniden uygulanmak istendiğini belirten Kenanoğlu, Çekmeköy’de ise deprem toplanma alanı olan bir parkın ranta açıldığını ifade ederek İstanbul’da yaşanan sorunların çözümü için mücadele edeceklerini vurguladı.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 9.06.2022 Birleşim: 101 Ham Tutanak Sayfası: 244

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii, Okmeydanı’nı konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar yani bu kimseyi rahatsız etmesin çünkü Okmeydanı’nda ciddi bir dram söz konusu ve hakikaten hiçbir şekilde hakkın, hukukun tanınmadığı, 16 defa iptal edilen, reddedilen bir karar var ve buna rağmen de ısrarla orada bir kentsel dönüşüm yapmak isteyen Belediye Başkanı var. Şimdi, zorla… Yani kentsel dönüşüm meselesini detaylıca bir çoğumuz biliyoruz yani Deprem Araştırma Komisyonunda birlikte çalıştığımız arkadaşlar var burada, kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiği üzerine birçok brifing yapıldı, birçok sunum yapıldı; bu işin toplumun, orada yaşayan halkın rızası olmazsa eğer nasıl sorunlara yol açacağı konusunda birçok belge, bilgi ve sunum toplandı, bu Meclisin arşivlerinde de, kayıtlarında da var; daha bu dönemde yapılan bir şeydir bu. Şimdi, bakıyorsunuz, Okmeydanı’nda insanların kabul etmediği şekilde, zoraki bir kentsel dönüşüm söz konusu. Tabii, mahalle halkı da diyor ki: “Ya, bu kentsel dönüşüm filan değil, bu rantsal dönüşüm.” Yani belirli müteahhitlerin burada koruyup kollandığı bir sistem var dolayısıyla da biz evlerimizi…

Niye Okmeydanı bölgesi? Şu anda kentin tam orta göbeğinde kalmış ve orada geçmişten gelip gecekondularda oturan insanlar var aynı Küçük Armutlu’da olduğu gibi, şehrin diğer göbeğinde kalan başka gecekondu bölgelerinde olduğu gibi. Yani buralar şöyle görülüyor: Ya, buralarda büyük rant alanları oluştu, bunlar çeksin gitsin başka yere; biz buralarda büyük rant merkezleri oluşturacak yapılar, binalar oluşturalım şeklinde bir bakış açısı da var. Küçük Armutlu’daki bakış açısı da bunun üzerine kurulu.

Şimdi, Okmeydanı’nda da benzer şekilde vatandaşın, oradaki derneğin, oradaki çevre derneğinin, oradaki yaşayan insanların da beyanları ve söylemleri bunun üzerine kurulu.

Şimdi, buradan bakıyorsunuz bir taraftan insanların elektrikleri kesilmiş, suları kesilmiş ciddi bir sorun var. Biraz önce baktım Belediye Başkanı bu konuda ne diyor diye, Belediye Başkanı tamamen şöyle diyor: “Marjinal grupların söylemi.” Başka bir şey değil yani marjinal gruplar söylemi üzerine kurulu bir ideolojik yaklaşımdan bahsediyorum. İzliyorsunuzdur yani iki gündür -bilmiyorum sizler izliyor musunuz- biz oradaki yaşananları izliyoruz, vatandaşların evlerinin içerisinden dahi yansıyan görüntüler var. Ya, kimin ne dediği, kimin ne olduğu belli. Biraz önce, bu konuşmadan önce oradaki tanıdığım bir dernek başkanını aradım dedi ki: “Buradaki bu mahallede, şu anda bu mağduriyeti yaşayanların büyük çoğunluğu da AKP’ye oy verenler.” Hani böyle işine gelmediği zaman marjinal ilan ediliyor ya kolaylıkla, böyle değil. “Şu anda o mağduriyeti yaşayanların büyük çoğunluğu da AKP’ye oy veren mahalleliler.” dedi çünkü mahalleden birisiyle görüştüm. Dolayısıyla buradaki sıkıntıyı dile getirdiğim zaman… Ya, bu çözülsün diye dile getiriyoruz biz burada, bunun için konuşuyoruz çünkü hakikaten insanların hastaları var, mağdur olmuş insanlar var, engelli insanlar var ve onların orada elektriği, suyu, gazı kesilerek orada başka bir işkenceye maruz bırakılıyorlar ve hakikaten ölümlere sebep olacak vakalar da söz konusu.

Diğer taraftan, Çekmeköy’deki mevzu… Arkadaşlar, burada deprem için toplanma alanına ve oradaki bir parka yapılaşma izni veriliyor ve bununla ilgili sıkıntılar var. Şimdi, burada biz Deprem Araştırma Komisyonundayken şuna tanık olduk, denildi ki özellikle bazı ilçeler için bir depremde toplanma merkezi sadece mezarlıklar, bak, sadece mezarlıklar… Önemli merkezî ilçelerin, yani şehrin göbeğindeki ilçeler açısından… Yani sağ çıksanız da depremden sonra mezarlığa gideceksiniz, öldüyseniz de mezarlığa gideceksiniz, mezarlıktan başka gideceğiniz yer yok İstanbul’da şu anda. Şimdi, bütün bunlar niye yok? İşte, bu tür park alanları imara açılıp yapılaşmaya açıldığı zaman e, sizin gideceğiniz toplanma alanınız da olmaz. E, şimdi, Çekmeköy’deki vatandaşın isyanı da buna yönelik. Diyor kki: “Ya bizim burada bir toplanma alanımız var.” Niye olmuş bu? İşte, sizin bildiğiniz o müteahhitlerden birinin imar planı yapılırken ona ayrılması gereken park alanı ayrılmamış, ona başka yerden verilmiş, gelmiş orada halkın ortak park alanına ve toplanma alanına göz dikmiş ve orası imara açılmış, orayla ilgili sıkıntılar var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın sözlerinizi.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlar, sonuçta biz İstanbul milletvekiliyiz ve İstanbul’daki yaşanan sorunları, sıkıntıları ve Türkiye’nin birçok bölgesinde, farklı bölgelerinde yaşanan sorun ve sıkıntıları burada dile getireceğiz ve bunların çözülmesi konusunda da elimizden geleni yapacağız; sizden de talebimiz “Bu sorunları görün, duyun, bilin.” diye. Her ne kadar kulağınızı da kapatsanız, gözünüzü de kapatsanız biz bu sorunları buradan bunun için dile getiriyoruz çünkü orada insanlar mağdur ve sıkıntı yaşıyorlar ve bunların çözülmesini istiyoruz.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu