Haberler

Kenanoğlu: Süreç, Alevilikte kuralların yeniden belirlendiği dönemdir

Kenanoğlu: Süreç, Alevilikte kuralların yeniden belirlendiği dönemdir

Kenanoğlu: Süreç, Alevilikte kuralların yeniden belirlendiği dönemdir

PİRHA-Edremit’te Alevi Program Taslak Çalıştayı’na katılan Ali Kenanoğlu, Evrensel’deki köşesinde çalıştayı kaleme aldı. “İçinde bulunduğumuz süreç Alevilikte taşların yerinden oynadığı ve bir çok kuralın yeniden belirlendiği dönemdir” diyen Kenanoğlu, çalıştayda oluşturulan taslak önerilerin Alevi kamuoyu tarafından tartışılması ve zenginleştirilmesi gerektiğini belirtti. 

Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde, Alevi Vakıflar Federasyonu ve Alevi Dernekler Federasyonu ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, yurt dışından da 11 ülkede örgütlü bulunan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu temsilcileri Balıkesir Edremit’te 9-10-11 Mart günlerinde çalıştayda bir araya geldiler.

Kurum temsilcilerinin yanı sıra Alevi dünyasında kanaat önderi pozisyonunda olan bir çok dede-ana, akademisyen, yazar, hukukçu, siyasetçi, sanatçı, kadın temsilcileri, gençlik örgütlerinin katıldığı 100’ün üzerinde kişi, üç gün boyunca tartışmalar yürüttüler.

Alevi Program Taslak Çalıştayı’na katılan 25. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Evrensel‘deki köşesinde çalıştayı kaleme aldı.

Çalıştayın nasıl gerçekleştiğine dair bilgiler veren Kenanoğlu’nun yazısı şöyle:

“12 masaya ayrılan konular bir gün boyunca masalarda tartışılıp diğer iki gün de masalarda oluşturulan görüş ve öneriler tüm katılımcılar tarafından tartışıldı. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız’ın beyanına göre burada oluşturulan çalışma taslak niteliğinde olup burada bulunmayan kişilerin görüşlerine sunulacak, daha sonra bölge toplantılarında konular tartışılmaya devam edilecek ve nihai olarak yapılacak bir kurultayla kamuoyuna deklare edilecek.

Belirlenen ve tartışılan 12 masa; Alevi inancı – (İkrar), Aleviler ve kadın (Ana – Bacı), Alevilerde gençlik (Umut fidanları), Alevilerin tarihi (Yol), Alevilerin sorunları güncel talepleri, mücadele programı (Hak Meydanı), Alevilerde Örgütleme ve Birlik, Aleviler ve Siyaset İlişkisi, Alevilik ve Laiklik (İnanca Özgürlük), Aleviler ve Sanat (Nefes), Aleviler ve Basın Yayın (Peyik), Alevilerin Hukuk ile Mücadelesi Nasıl Yürütülmeli (Dar, Didar), Alevi Tüzüğü (Erkan) konularından oluştu.

Bu konularda tartışılan ve nihayete eriştirilen konular önümüzdeki süreçler açısından Aleviliğin programı haline gelecektir. Kim ne derse desin içinde bulunduğumuz süreç Alevilikte taşların yerinden oynadığı ve bir çok kuralın yeniden belirlendiği dönemdir. Geçmiş 20 yıl, gelecek 20-30 yıl Aleviliğin gelecek, yüz yıllarını belirleyecek bir dönemdir. Geçmişte bu tür geçiş dönemleri bu şekilde olmuş, oluşmuştur.
O yüzden kimsenin ‘Niye orada ben yoktum’ demeden sunacağı katkıyı sunmalıdır. Neticede ortaya çıkan çalışmalar taslak olup üzerinde tartışmaya açık olduğu beyan edilmiştir. Çalıştayda görev yapan masaların sekretaryaları zaten nihai program çıkana kadar görev yapmaya da devam ediyorlar.

“GENÇLİK VE KADIN MASALARI ÖNEMLİ ÖNERMELERDE BULUNDU”

Çalıştayda masalardan çok değerli sonuçlar çıkartılıp genel heyete aktarıldı. Özellikle gençlik masası ve kadın masası Alevi örgütlü yapısının içerisindeki yerleri konusunda tespitler ve buna bağlı önemli önermelerde bulundular.

İnançla ilgili çalışma yapan masalar kaybolan geleneksel yapı ve Pir, Mürşit, Talip ilişkisi üzerinde yaptıkları değerlendirmelerle bu ilişkinin nasıl yeniden tesis edileceğine ilişkin önerilerde bulundular.

CEMEVLERİNE RİTÜELLE ÜYE OLUNMASI ÖNERİSİ

Benim de içerisinde yer aldığım örgütlenme masası, cemevi üyeliğinin mevcut sendika üyeliği gibi olmaması gerektiğini söyleyip cemevlerine bir ritüelle üye olunması gerektiği önerisini yaptı. Ayrıca Alevilerin birliği konusunda değerlendirmeler yapıp dünya Alevi birliğinin oluşmasına yönelik yöntem önerilerini sunduk.

Aleviler ve siyaset masası; Aleviler ile siyaset ilişkisi üzerine sunumlarını ve önerilerini  “Siyaset için Alevilik değil, Alevilik için siyaset” gibi önemli bir ilkeye oturttular.

Çalıştayda sunumlarını ‘telli kuran’ dediğimiz bağlamalarıyla sunan ve çalıştay boyunca kulaklarımızın pasını alan sanatçılar; Aleviliği günümüze hak kelamı söyleyen cem aşıklarımızın taşıdığını söyleyip, cem aşıkları için ayrı bir çalıştay yapılması gerektiğini söylediler.

Laiklik konusunda çalışma yapan masa, detaylı sunumuyla karşı karşıya olduğumuz gerçekleri bizlere bir kez daha hatırlattılar.
Basın yayın masası ise Alevi medyası ile ilgili bir ortak platform kurulmasını önerdi. Özetle her masada önemli tespitler ve Aleviliğe yön verecek öneriler yapıldı. Şimdi Alevi kamuoyuna düşen bu önerileri tartışmak ve zenginleştirmektir. “Ben niye yoktum” ya da “Bu çalışmayı niye bunlar yaptı” üzerinden eleştiriler yapmak, konuları katılımcılar üzerinden değerlendirmek yerine konular ve söylenenler üzerinden eleştiriler getirip katkı sunmak Aleviliğin hayrına olacaktır.”

(PİRHA HABER MERKEZİ)

Kenanoğlu: Süreç, Alevilikte kuralların yeniden belirlendiği dönemdir

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu