Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu’ndan Sanayi Bakanlığı’na: Zorunlu olmasına rağmen sanayi yatırımlarının etki analizi neden yapılmıyor?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 2020 yılı Sayıştay İnceleme Raporu’na göre zorunlu olmasına rağmen sanayi yatırımlarında etki analizi uygulanmamasını Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘na verdiği soru önergesinde Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin Desteklenmesi Kapsamında Yürütülen Projelerin Etki Analizi Raporları’nın eksik olduğunu belirterek kamu kaynaklarının verimli kullanılabilirliği ve şeffaflık açısından etki analizinin önemli olduğunu ifade etti.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 Sayıştay İnceleme Raporuna göre; Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin Desteklenmesi Kapsamında Yürütülen Projelerin Etki Analizlerinin Yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ile hesap verebilirliğin ve malî saydamlığın sağlanması bakımından önemli bir unsur olarak kamu mali yönetim sistemine dahil edilen Etki Analizi uygulamasının, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve On Birinci Kalkınma Planıyla da zorunlu hale getirilmesine rağmen, Bakanlık bünyesinde yürütülen Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) projeleri için henüz uygulamaya konulmadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, hesap verebilirliğin ve malî saydamlığın sağlanması bakımından önemli bir unsur olarak kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen ve kamu idarelerinin temel faaliyetleri için On Birinci Kalkınma Planı ve 5018 sayılı Kanunla zorunlu hale getirilen “Etki Analizi” çalışmalarına, destekleme programları kapsamında yürütülen OSB ve KSS projeleri için bir an önce başlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda;

  1. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin desteklenmesi kapsamında yürütülen projelerin “Etki Analizi” zorunlu olmasına rağmen neden yapılmamaktadır?
  2. Etki Analizi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve On Birinci Kalkınma Planıyla da zorunlu hale getirildiği halde bu görevi yerine getirmeyen sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? Yapılmıyorsa neden yapılmamaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu