Soru Önergeleri

Kenanoğlu’ndan Suriyeliler Hakkında 5 Ayrı Bakanlığa Soru Önergesi: Spekülasyonların ve Saldırıların Son Bulması İçin Halkın Doğru Bilgiye Erişimi Gerekmektedir

HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu, Suriye’de başgösteren savaş sonrasında Türkiye topraklarına göç eden Suriyeliler hakkında İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Ticaret bakanlıkları tarafından yanıtlanması talebiyle 5 ayrı soru önergesi hazırladı. 

Kamuoyunda yaşanan tartışmaların ve Suriyeliler aleyhinde gelişen saldırıların önde gelen bir sebebinin de Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Suriyeliler hakkında doğru bilgi erişiminin mümkün olmamasından kaynaklı olduğunu savunan Kenanoğlu, tartışmaların güzergahını değiştirmek ve saldırıların önüne geçmek amacıyla doğru bilgi erişiminin bir an önce sağlanması gerektiğini ifade etti. 

Kenanoğlu bakanlıklara sırasıyla şu soruları sordu:


İçişleri Bakanlığı’na Sorulan Sorular:

 • Türkiye’de kayıtlı olarak kaç Suriyeli yaşamaktadır?
 • Türkiye’de yaşayan kayıtlı Suriyeli nüfusunun kadın, erkek ve çocuk dağılımı nedir?
 • Türkiye’de kayıt dışı yaşayan Suriyelilere ilişkin bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa elinize geçen verilere göre Türkiye sınırları içerisinde kayıt-dışı ne kadar Suriyeli vardır?
 • Türkiye’de Suriyelilere ait olan kaç işletme vardır?
 • Türkiye topraklarında Suriyeli göçmenlerin kaldığı kaç kamp vardır? Bu kamplarda toplamda kaç kişi kalıyor?
 • Kamplarda kalan Suriyelilere ne tür ve hangi imkanlar sağlanmaktadır?
 • Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin karışmış olduğu adli vaka sayısının yıllara göre dağılımı nedir? Suriyelilerin karışmış olduğu adli vaka sayasının Türkiye’ deki toplam adli vaka sayısı içerisindeki oranı nedir ?
 • Türkiye’deki Suriyelilere yönelik saldırı, darp, hakaret vb. adli vaka sayısı nedir? Bu saldırıların illere göre dağılımı nedir?
 • Türkiye karasularında yaşamını yitiren Suriyeli sayısı nedir?
 • Türkiye’de yaşayan Suriyeliler arasında kaçına ve hangi gerekçelerle vatandaşlık verilmiştir?
 • Vatandaşlık verildikten sonra seçmen olma özelliğine sahip olan Suriyelilerin ikametlerinin illere göre dağılımı nedir?
 • Türkiye’de bulunan Suriyelilerin statüsüne göre dağılımı nedir?

İçişleri Bakanlığı’na İstisnai Vatandaşlık Hakkı Hakkında Sorulan Soru Önergesinde Yer Alan Sorular:

 • İstisnai vatandaşlık statüsü verilen Suriyeli sayısı kaçtır? Bu kişilere hangi hizmetleri karşılığında vatandaşlık verilmiştir?
 • İstisnai vatandaşlık elde eden kişilerin aileleri de bu haktan yararlanmakta mıdır?
 • İstisnai vatandaşlık hakkı elde etme sürecinin ön-başvuru sürecine riayet edilmeden siyasal saiklerle işletildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Eğer doğruysa;
  • İstisnai vatandaşlık elde eden kişilerin kaçı ön-başvurucu sürecini geçerek bu hakkı elde etmişlerdir?
  • Ön-başvuru sürecinin bu kişiler nezdinde işletilmemesinin gerekçesi nedir?
  • Bu kişilere ne tür hizmetleri karşılığında istisnai vatandaşlık hakkı tanınmıştır?
  • Suriye sınırları içerisinde radikal İslami silahlı örgütler çatısı altında savaşmış kişiler arasından da istisnai haktan bu şekilde yararlanan kimseler var mıdır?

Dışişleri Bakanlığı’na Sorulan Sorular:

 • Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili olarak Türkiye’nin yurt dışı ülke, kurum ve kuruluşlarından aldığı destek miktarı nedir?
 • Alınan bu desteğin ne kadarı hangi amaçlarla harcanmıştır?

Milli Eğitim Bakanlığı’na Sorulan Sorular:

 • Bakanlığınız bünyesinde eğitim alan Suriyeli çocuk sayısı nedir?
 • Bakanlığınız bünyesinde Suriyelilere verilen eğitimin dili nedir?
 • Eğitimini yarıda bırakan Suriyeli çocuk sayısı nedir? Çocukların eğitimini yarıda bırakmış olmasının gerekçelerini bulmaya yönelik bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

Sağlık Bakanlığı’na Sorulan Sorular:

 • Türkiye’de yaşamını idame ettiren Suriyeli işçiler arasından kaçının SGK’da kaydı bulunmaktadır?
 • Türkiye de bulunan ve kamplarda kalmayan Suriyelilere sağlık, barınma ve beslenme gibi yardımlar yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise bu yardımların miktarı nedir?
 • Türkiye sınırları içerisinde kaç Suriyeli çocuk doğmuştur? Bu çocukların statüsü nedir?

Ticaret Bakanlığı’na Sorulan Sorular:

 • Türkiye’de çalışan Suriyelilerin cinsiyetine ve sektörlerine göre dağılımı nedir?
 • Türkiye’de kayıtlı çalışan kaç çocuk işçi vardır?
 • Türkiye’de işyeri açan Suriyeliler vergiden muaf mı tutulmaktadırlar?
 • Suriyelilerin bankalarda bulunan mevduat sayısı nedir? Bu mevduatlarda ne kadar TL, USD, Euro, altın bulunmaktadır?
 • Türkiye’de yaşayan Suriyelilere devlet tarafından herhangi bir nakdi ya da ayni yardım yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bu yardımın türüne göre dağılımını da içerecek şekilde kişi başı ve/veya aile başı miktarı nedir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu