Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Balıkesir/Balya Koyuneri Köyü’nün tarım arazilerinin yok edilmesine kim dur diyecek?

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Balıkesir/Gönen/Çatak köyünde rezervi düşük kömür madenini işleten Metehan Madencilik Har. Tic. Ltd. Şti. ünvanlı firmanın, Balıkesir/Balya Koyuneri köyünün tarım alanlarına usulsüzce pasa çöpü döktüğü, döktüğü bu atıklarla köye ait sulama göletini doldurduğu, köylülere ait ekilebilir tarım arazilerinin derenin kirlenmesi nedeniyle sulanamadığı, kasten çevreyi kirletme suçu işleyen şirketin bu faaliyetleri hakkında yanıtlanması istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

  

Aşağıda belirtilen soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

                                                                                                                  

 

 

Balıkesir/Balya ilçesi Koyuneri Köyünde tarım alanları pervasızca yok ediliyor. Gönen/Çatak köyünde sıfır rezervli kömür madenini işleten Metehan Madencilik Har. Tic. Ltd. Şti. ünvanlı firma, Koyuneri köyünün tarım alanlarına usulsüzce pasa çöpü dökmektedir. Bu durumu kamu kurumları ise sessizce izlemektedir.

Söz konusu şirket, Cumhurbaşkanlığının dere yatakları doldurulamaz genelgesine rağmen Koyuneri Köyü deresini ve Gölcük gölünü atıklarla doldurarak, kasten çevreyi kirletme suçu işlemektedir.

2011 yılından beri kasten kirletme suçunu işlemekte olan bu şirket, Madencilik Genel Müdürlüğünde bağlantıları olduğunu söyleyerek, kirlettiği taşınmazları ve tarım alanları arsasını m2’si 2.5 TL (ikibuçuk) gibi komik bir fiyatla köylüden satın alıp, İvrindi Asliye Ceza Mahkemesinde açılan 2017/111 esas sayılı ceza davasında yargılamadan kaçmak için köylülere baskı yapmaktadır.

Maden Şirketinin, döktüğü atıklar ile köye ait sulama göletini doldurduğu, derenin zarar gördüğü ve köylülere ait ekilebilir tarım arazileri ve tarlaların sınırlarına kadar gelen pasa çöp dökümü nedeniyle ekim yapılamaz hale geldiği belirtilmektedir.

Edinilen bilgilere göre şirketin köylülerin arazilerini satın alma yoluna giderek şikayetlerin önüne geçme çabalarının devam ettiği ancak köylülerin dede yadigarı topraklarını satmaktan yana olmadıkları kaydedilmiştir.

Balıkesir/Balya ilçesi Koyuneri köyünün gölüne, tarım alanlarına ve Manyas sulama barajına su kaynağı sağlayan köyün deresine pasa çöplerini dökerek kasten çevreyi kirletme suçu işleyen bu şirketin faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiği açıktır.

Bu bağlamda;

1- Söz konusu bu maden şirketinin ruhsatı var mıdır?

2- Ruhsatı varsa ruhsata uygun işlem yapmayan bu şirketin faaliyetine son verilecek midir?

3- Söz konusu şirketin ruhsat konusu dışında faaliyet gösterdiği iddiaları doğru mudur? Buna ilişkin bir inceleme yapılmış mıdır?

4- Çevrenin atık ihalesini bu şirket mi almıştır?

5- Çevreye kasten kirletme suçu işleyen şirket hakkında kamu davası açılacak mıdır?

6- Koyuneri köylülerinin bu kanunsuz işlemlere dair kamuya verdiği şikâyet dilekçelerine bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonucu ne olmuştur?

7- Hazine ve tarım alanlarının yok edilmesine ilgili kurumlarınız neden sessiz kalmaktadır?

8- Söz konusu şirketin Madencilik Genel Müdürlüğü ile bağlantılı olduğu iddiaları doğru mudur?

9- Söz konusu bu şirket Migem Genel Müdürlüğüne kamulaştırma talebinde bulunmuş mudur? Bulunmuş ise hangi aşamadadır?

10- Balıkesir Valiliği nezdinde sorumluluğunu yapmayan kamu personelleri hakkında soruşturma açılacak mıdır?

11- Şirketin 2011 yılından beri atık pasa çöpünü köylülerin tarım arazilerine döktüğü iddiaları ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmış ise şirket hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? Yapılmamış ise sorumlular hakkında bir inceleme başlatılacak mıdır?

12- Bu şirketin tarım alanlarının sulandığı Manyas sulama projesine, insan sağlığına ve doğaya etkisi nedir?

13- Koyuneri köylülerinin açtığı davalardaki mahkeme kararları ile 2011 yılından beri tarım alanlarına zarar veren Metehan Madencilik Hafriyat Tic. Ltd. Şirketinin,  2014 yılında aldığı Çed gerekli değildir raporlarının; bu şirketin çevreye verdiği zarar değerlendirmeden verilmesinde sorumluluğu olanlar kimlerdir?

14- Şirket ruhsat alanı Gönen Çatak Köyü alanında düşük rezervli maden çıktığını, bu maden atıklarının Koyuneri Köyüne atılarak verimli tarım alanlarına döküldüğü alanda, 2011 yılından beri bu şirketin Çed raporları ve ruhsatı var mıdır?

15- Maden şirketi faaliyetlerinde göçük riski olduğuna dair Bursa Sosyal Güvenlik Müdürlüğü raporlarına rağmen maden şirket faaliyeti neden durdurulmamaktadır?

16- Bitişik köy olan Orhanlar Köyünde altın madeni ve kaz dağları altın madeni hafriyat ve döküm taşıma ihalelerini bu şirketin aldığı ve Balya Koyuneri mahallesinde bu alanlara hafriyat dökeceği ve Koyuneri Köyünün hafriyat alanı olarak çöp köye dönüştürüleceği iddiaları doğru mudur?

17- Metehan Madencilik Haft. Tic. ve Ltd. Şti. düşük rezervli maden çıkaran şirket olduğu 1 yıllık faaliyetinin yeterli olmadığı bilinmesine rağmen bu şirketin faaliyette bulunduğu tarihten itibaren Gönen Çatak Madeni rezervi ve ekonomiye katkısı bu işletmedeki bilançosu ve en son yıllar kömür rezerv çıkarma ve kalitesiz kömür çıkarma bilançoları nedir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu