KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Tuz Gölü özelleştirmelerle belirli sermaye gruplarına peşkeş çekiliyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Tuz Gölü ve çevresinde yaşanan özelleştirmelere ilişkin konuştu. Kenanoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasında Cihanbeyli ve Şereflikoçhisar’daki küçük üretim atölyelerinin birer birer kapanmasına dikkat çekerek özelleştirmelerin belirli sermaye gruplarına peşkeş çekilmek için yaptığını ve tekelleşmelere yol açtığını ifade etti.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 4 Tarih: 29.06.2021 Birleşim: 97 Ham Tutanak Sayfası: 93

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurul saygıyla selamlıyorum.

Aslında, iktidarın özelleştirmeler eliyle bir şehre, bir ilçeye, bir yaşam alanına nasıl zarar verdiğini ve nasıl bir tahribata yol açtığını anlamak için Şereflikoçhisar’ın geçirdiği evreye, sürece bakmak gerekiyor.

Tabii, bu Tuz Gölü ve oradan sağlanan tuz, Türkiye’nin yüzde 40 ihtiyacını karşılayan bir orana sahip. Arkasından Tekel Genel Müdürlüğünce işletilen Kaldırım Tuz İşletmesi, Kalecik Tuz İşletmesi ve Yavşan Tuz İşletmesinin özelleştirilmesi süreciyle birlikte gelişen bir durum söz konusu. Tıpkı TEKEL sigara fabrikalarının kapatılması, tıpkı şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve arkasından kapatılması gibi, süreçlerde olduğu gibi burada da benzer süreci görüyoruz.

Tuz Gölünden üretilen tuzun tekelleşmesi yani özelleştirilmesi ve arkasından da büyük holdinglerin, büyük kurumların, kuruluşların tuz fiyatlarını kontrol altında tutmasıyla birlikte bir ilçenin ve birçok ilçenin kaderi değişiyor. 22 liradan önce 45 liraya arkasından 2015 yılında 135 liraya kadar fiyatlar yükseliyor ve bu fiyatlar dünya fiyatlarının çok üzerinde fiyatlar ve göl tuzlarının özelleştirilmesiyle birlikte tuzda tekelci bir yapı oluşmaya başlıyor. Sektörde irili ufaklı birçok tesis de bununla birlikte kapanmaya başlıyor ve Cihanbeyli ve Şereflikoçhisar’daki küçük üretim atölyeleri birer birer kapanıyor. Şereflikoçhisar’da faaliyet gösteren esnaf sayısı 30’dan 8’e düşüyor. Tuz stokları da azalmaya başlıyor.

Diğer taraftan, enerji maliyetlerindeki artışlar da bütün bunları tetikliyor.

Yine, ekonomik durgunluğun etkisi ve benzeri oluşan birçok sebepten dolayı da esnaf artık bu süreçle baş edemez hâle geliyor. Esasında bütün bu süreç özelleştirme sonucunda oluşan bir süreç. Bütün Türkiye genelinde yaşadığımız tüketicilerin, dar gelirli insanların doğrudan ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, diğer taraftan da küçük esnafların varlıklarını sürdürebildikleri bütün alanlar özelleştirilip büyük firmalara, holdinglere devredildikten sonra ne vatandaş bundan geçimini sağlayabilir hâle geliyor ne de küçük üreticiler, tüketiciler bu imkânları kullanabiliyorlar. Tamamıyla bir tekelleşme ve arkasından da belirli sermaye gruplarına peşkeş çekmenin başka bir yöntemi olarak özelleştirme uygulanıyor; bu tuz sektöründeki yaşanan da budur, Şereflikoçhisar’ın karşı karşıya kaldığı durum da bu özelleştirmeden kaynaklı durumdur. Bu araştırma komisyonunun kurulması ve sorunların giderilmesi elzemdir. Bu anlamıyla önergeyi destekliyoruz.

Teşekkür ederim. (HDP sıralarından alkışlar)


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu