ManşetTBMM Faaliyetleri

Rojbin ÇETİN’e Uygulanan İşkence Kabul Edilemez

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Urfa’da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen ve 42 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evine yapılan baskın sırasında 3 buçuk saat boyunca işkenceye maruz kalan HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin’e saatlerce son derece ağır ve insanlık dışı muamelelerin yapıldığı, raporlarla belgelenen hadisede iki bacakta köpek ısırığı, belinde ayakkabı izi, dudağında patlama vücudunun farklı yerlerinde darp izi bırakılacak şekilde gerçekleştiği, bu insanlık dışı işkence ile ilgili yanıtlanması istemiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96 ile 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                  

 

 

İşkenceyle Mücadele ve İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü olan 26 Haziran günü, yürütülen soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış; Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Urfa’da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda ise 42 kişi gözaltına alınmıştır. Söz konusu baskınlar sırasında tüm Türkiye insanlık dışı görüntülere tanıklık etmiştir.

Evine yapılan baskın sırasında 3 buçuk saat boyunca işkenceye maruz kalan HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin’e ait olan fotoğrafların kamuoyuna yansıması hak ihlallerinin arttığının bir göstergesi olmuştur. Sevil Rojbin Çetin saatlerce son derece ağır ve insanlık dışı muamelelerin öznesi olmuş; raporlarla belgelenen hadisenin iki bacakta köpek ısırması, belinde ayakkabı izi, dudağında patlama vücudunun farklı yerlerinde darp izi bırakılacak şekilde gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Çetin’in evde tek başına iken iki köpeğin, polislerden evvel eve girerek Çetin’e saldırmış ve iki bacağını dişleyerek koparma derecesinde ısırmış olduğu raporlarla sabittir. Yine Çetin’in komşularının tehdit, edildiği, fotoğraflarının çekildiği de bilinmektedir.

Bu bağlamda;

1- 26 Haziran 2020 günü yapılan ev baskınları ve gözaltı işlemi neden usule uygun olarak yürütülmemiştir? Neden ev baskınları yapılma esnasında kişilere yönelik işkence yöntemleri uygulanmış ve büyük ekipler tarafından yurttaşlara korku salınmıştır?

2- Gözaltına alınan Sevil Rojbin Çetin’in gözaltına alınması hadisesi neden ilkin kolluk köpeklerinin saldırı gerçekleştirmesiyle başlatılmıştır?

3- Neden özel harekat birimleri ve saldırgan köpekler operasyona katılmıştır?

4- Sevil Rojbin Çetin’in köpeklerin saldırısına uğratılması yönünde verilen bir talimat var mıdır?

5- İşkence yöntemleriyle halk tehdit mi edilmek istenmiştir?

6- Sevil Rojbin Çetinin maruz kaldığı işkenceye dair hazırlanan rapor Bakanlığınızca incelenmiş midir?

7- İşkence uygulayan kolluk görevlileri tespit edilmiş midir?

8- İşkence uygulayan kolluk görevlileri hakkında herhangi bir idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır?

9- İşkence uygulayan kolluk görevlileri hala görevde midir? Görevdeyse, neden hala görevden alınmamıştır?

10- Gözaltına alınanlara gözaltında işkence uygulanmasına yönelik İçişleri Bakanlığının bir talimatı olmuş mudur? Şayet böyle bir talimat var ise gerekçe ve dayanağı nedir?

11- Gözaltına alınan ve işkenceye maruz bırakılan Sevil Rojbin Çetin’e yönelik uygulama suç teşkil etmiyor mu? Bu suç doğrultusunda kaç kişi hakkında soruşturma başlatıldı?

12- Bilhassa kadınlara yönelik cinsel işkence yöntemlerinin izahı nedir? Bu uygulamayı yapan kolluk bu yetki ve gücü nereden almaktadır? Bu konuda kolluk hakkında ayrıca bir yaptırım uygulanacak mıdır?

13- Sevil Rojbin Çetin’e ait fotoğrafların çekilme gayesi nedir? Bu fotoğrafların tehdit aracı olarak kullanılması mı kararlaştırılmıştır? İzinsiz fotoğraf çekilmesi kişinin şahsiyetine saldırı niteliğinde değil mi? Fotoğraf çeken kolluk hakkında soruşturma açılmış mıdır? Hakkında yaptırım uygulanması gündemde midir?

14- İşkenceyi belgeleyen avukatlara soruşturma açılmasının izahı nedir?

15- Kolluk kuvvetleri avukatının eve girmesine neden engel olmuştur? Kolluk kuvvetlerinin bu engelleme gayreti; işkenceyi gizlemek için midir?

16- Suç olan işkence midir; işkencenin belgelenmesi midir?

17- İşkencenin önlenmesi noktasında bir çalışma yürütülmesi gündeminizde olacak mıdır?

18- Gözaltına alınan ve insan onuru ile bağdaşmayacak uygulamalara maruz kalan yurttaşların yaşadıkları manevi acının onarılması için bir çalışma yürütülecek midir?

19- Mensubu olduğunuz iktidar partisinin “işkenceye sıfır tolerans” sözleri ile anlatmak istediği nedir? Bu uygulamalar bu söylem ile çelişmiyor mu?

20- İşkence uygulamalarının sonlandırılmasına yönelik hangi önlemleri alacaksınız?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu