Soru Önergeleri

Tacizi Protesto Eden Öğrencilerin Okuldan Uzaklaştırılmalarını Milli Eğitim Bakanına Sorduk

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde yaşanan taciz skandalı sonrasında öğrenciler geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirmişlerdir.

Tacizci öğretmenin bir an önce görevden alınmasını talep eden öğrencilerin 15’i okuldan uzaklaştırılmışlardır. 

Tacizci öğretmen hakkında yeterli deliller söz konusu olduğu halde öğretmen hakkında göreve devam edebileceği yönünde karar veren, taciz skandalını savcılığa bildirmeyerek tacizin önünü açan okul müdürünün görevden alınmaları gerekirken, tacizi protesto eden öğrencilerin hangi gerekçelerle okuldan uzaklaştırıldıklarını HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu Meclis gündemine taşımıştır. 

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Kenanoğlu, tacizi protesto eden öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmalarının başka taciz mağduru öğrencilerin maruz kaldıkları tacizi dile getirmeleri noktasında engel ve/veya baskı unsuru teşkil edeceğine dikkat çekmiş ve taciz mağduru öğrencilerin tacizi teşhir etme noktasında çekince yaşayacaklarını ifade etmiştir. 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde 2016 yılında bir öğrenci coğrafya öğretmeninin kendisini sürekli taciz etmesi üzerine okul yönetimine, ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve il milli eğitim müdürlüğüne konuyla ilgili şikâyette bulunmuştur. Fakat öğrencinin coğrafya öğretmeni hakkında bu mercilere yaptığı şikâyet başvuruları, okula gelen müfettişler tarafından öğretmene verilen uyarı cezası ile geçiştirilmiştir.

Uyarıcezası dışında herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan öğretmen hakkında yapılan şikayet başvurusunda şu şikayetler yer almaktadır:

  • Öğrencileriyle sürekli cinsel içerikli şakalar yoluyla diyalog kurmuş olması,
  • Gece geç saatlerde kız öğrencilere mesajlar atması,
  • Öğrencilerine uyuşturucu haplar vererek kendilerinden bu hapları tüketip dans etmelerini ve beraberinde kendilerinden dans ettikleri anları görüntüye alarak kendisine ulaştırmalarını istemesi,
  • Öğrencileri içki içmek için kendi evine davet etmesi.  

Bu şikayetler neticesinde öğretmen hakkında verilen uzaklaştırma kararı esasen bu şikayetlerin doğru olduğunu işaret eden cinstendir. Fakat, taciz mağduru diğer öğrencilerin yaptığı açıklamalardan da görüldüğü üzere, verilen göstermelik uyarı cezası tacizci öğretmeni engellememiş olup, aksine tacizci öğretmenin kız öğrencileri yeniden taciz etmesinin önünü açmıştır. 

Tacizci öğretmenin bahsi geçen şikayetlere rağmen göreve devam etmesi ve/veya yukardabahsi geçen mercilerin bu konuda tacizci öğretmen hakkında caydırmaya yönelikyaptırımlarda bulunma noktasında âtıl kalması üzerine, taciz mağduru öğrenci konuyu mahkemeye taşımıştır. Öğretmenin yanı sıra konuyu adli makamlara bildirmeyen okul yönetiminden de şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Taciz mağduru öğrencinin şikayetlerinin okul yönetimi, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından dikkate alınmaması ve benzer taciz vakalarının hala tekrar ediyor olmasından ötürü Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri 23 Ekim günü okul yönetimini ve tacizci öğretmeni protesto eden geniş katılımlı bir eylem başlatmışlardır.

Protestolar neticesinde milli eğitim bakanının görevlendirmesiyle inceleme başlatmak üzere Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’ne gönderilen müfettişler, protestolara katılan öğrencilerin 15’inin 5 gün okuldan uzaklaştırılması yönünde karar almıştır. Bir başka deyişle, tacize maruz kalan öğrenciler, deyim yerindeyse, bu yetmezmiş gibi bir de uzaklaştırma cezası ile karşı karşıya bırakılmışlardır.

Tüm bunlar düşünüldüğünde;

  1. Tacizci öğretmen hakkında 2016 yılında yapılan şikayetleri savcılığa bildirmeyerek benzer vakaların tekrar yaşanmasının önünü açan okul müdürü hangi gerekçelerle hala görevine devam etmektedir?
  2. 2016 yılında inceleme yapmak üzere okula gelen müfettişler, taciz hakkında yeterli delillerin kendilerine sunulmuş olmasına rağmen tacizci öğretmenin görevine son vermek yerine ne sebeple göreve devam etmesi yönünde bir karar vermişlerdir?Yeni tacizlerin yolunu açan bu kararın altına imza atan müfettişler görevlerine devam etmektedirler mi?
  3. Tacizi protesto eden Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri hakkında verilen okuldan uzaklaştırma kararının neticesinde, taciz mağduru öğrencilerin maruz kaldıkları tacizi teşhir etmelerini engelleyeceği ön görülememekte midir?
  4. Türkiye’nin gündemine oturan bu konuyla ilgili bizzat milli eğitim bakanının talimatıyla başlatılan soruşturmanın akıbeti kamuoyuyla ne zaman paylaşılacaktır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu