Etiket: önerge

Ormanı Yakanlara, Yakılan Ormanları Söndürmeyenlere ve Söndürülmesini Engelleyenlere Lanet Olsun

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU Orman yangınlarıyla ilgili verilen araştırma önergesi üzerine konuştu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Verilen önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Maden şirketleri, imara açılan araziler, mermer ve taş ocakları gerekçesiyle birçok ormanlık alanın tahrip edildiğini, yok edildiğini biliyoruz. Bizler doğanın efendisi ya da hâkimi filan değiliz, bizler doğanın bir parçasıyız ve aynı zamanda bütün bu ekosistemin de parçasıyız. Bu ekosistem yani ormanların da içerisinde olduğu bütün bu doğadaki ekosistem, bütün yaşamsal alanlar bütün canlılara ait yani insan onlardan üstün filan değil. Dünyada yaşayan bütün canlıların ortak alanıdır buralar. Dolayısıyla bu meselelere bakarken de insanların menfaatleri doğrultusunda değil, bütün canlıların menfaatleri doğrultusunda bakmak lazım….