ManşetYazılar

Vatan haini kimdir?

Vatan haini kimdir sorusuna cevap bulmak için öncelikle vatanın  ne demek olduğuna bakmak lazım. Arapça bir kelime olan “vatan”ın Türkçesi “yurt”tur. Arapça “vatan” Türkçe “yurt” ise; “Bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçası” olarak tanımlanmaktadır.

Kimine göre vatan köyüdür, kimine göre ili, kimine göre ilçesi, kimine göre ülkesi, kimine göre ise bütün yer yüzüdür.Vatan, devlet tanımı açısından ülke sınırlarının tamamı olarak kabul edilmektedir. Evrensel düşünceyi ilke edinmiş bir sosyalist, bir komünist için vatan tüm Dünyadır. Yaşı nedeniyle İstanbul’da yaşamak zorunda kalan 86 yaşındaki anneme sorarsanız vatan; “Beni bu yaban ellerde koma, gidem vatanımda ölem” dediği ve öldüğünde toprağının içine girmek istediği köyüdür. Annem gibi insanlar için vatan, köyündeki kentindeki doğasıdır, suyudur, toprağıdır, ağacı taşıdır, börtüsü böceğidir, kurdu kuşudur ve de insanlarıdır.

Vatan, doğduğumuz, büyüdüğümüz, toprağında atalarımızın kemiklerinin bulunduğu toprak ve o topraklarda oluşmuş doğal, kültürel bütünlüktür.

“Vatan haini” kavramı ise hep yaşadığı toprakları ve o topraklar üzerinde yaşayan insanları istismar eden yöneticiler tarafından üretilmiş bir kavramdır. Kendileri gibi düşünmeyen ve kendilerinin yaptıklarını, yönetim tarzını eleştiren, buna karşı mücadele yürüten herkes onlar açısından vatan hainidir.

Vatan ya da yurt, yaşadığın, kültür ve uygarlığını oluşturduğun toprak parçası olarak tanımlanıyorsa vatan hainliği nedir? Tabii ki de o toprak parçasına ve o toprak parçası üzerinde yaşayan halka ve o toprak parçası üzerinde geçmişten günümüze yaşamış kadim halkların oluşturduğu kültür ve uygarlığa düşmanca davranmaktır.

Öyleyse vatan hainliği, toprağı, doğayı, suyu talan eden, o toprağın, doğanın, doğal sirkülasyonundan çıkartıp zenginlik için, kimi insanların çıkarları için talan etmek, tahrip etmektir.

Vatan haini, yurdumuzun derelerinin sularını sermaye şirketlerine satıp borulara hapsedenlerdir.

Vatan haini, baraj yapacağım diye kadim halkların oluşturdukları uygarlıkları tahrip edenlerdir.

Vatan haini, ormanları yakan, yaktıran ve yanan ormanların söndürülmesini engelleyenlerdir.

Vatan haini, yanan ormanlarda savunmasız canlıların yanarak yok olmasına sebep olanlardır.

Vatan haini, dağlarımızı taşlarımızı, ormanlarımızı maden şirketlerine tahsis edip buraların tahrip edilmesini sağlayanlar ve buna göz yumanlardır.

Vatan haini, yaşadığı yurdun doğal kaynaklarını, doğal zenginliklerini, halkın ortak zenginliklerini kendi oluşturdukları hukukla ya da hukuksuz bir şekilde gasbedenler, çalanlardır.

Vatan haini, vatanında var olan insanların değeri olan inançları yok sayan, bir inancı vatanda var olan tüm inançlardan üstün kabul edip diğer inançların asimilasyonuna çalışanlardır.

Vatan haini, vatanında yaşayan halkların kadim dillerini yok sayan, yasaklayan, vatanında yaşayan insanlara ana dilini unutturan, asimile edendir.

Vatan haini, halklar arasında eşitsizlik oluşturmak suretiyle insanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturan, bir düşünceyi diğerlerinden üstün tutan ve diğerlerini ortak zenginliklerden ve vatanın ortak kazanımlarından mahrum bırakanlardır.

Vatan haini, ülkesinin yer altı zenginliklerini oluşturdukları eşitsizlikle birilerine teslim ederken yurdun diğer insanlarının o yer altı zenginliklerine düşük maaşla ve güvensiz ortamlarda çalışmasına göz yumandır. Vatan haini, oluşturulan bu güvensiz ortamda eşitsiz bir şekilde çalışırken can veren insanların ölümüne kader diyenlerdir.

Vatan haini, özgürlüklere düşman olan, çoklu kültürel inançsal toplumda tekçiliği savunmak suretiyle kültürel çoğulcuğa düşman olanlardır.

Vatan haini, Devletin ve iktidarın gücünü arkasına alıp muhalif halkı ve aktivistleri vatan haini gibi kavramlarla baskılayan, dışlayan, onlara saldıran kişilerdir.

25.08.2017

Evrensel Gazetesi  / Ali Kenanoğlu

https://www.evrensel.net/yazi/79750/vatan-haini-kimdir

akenanoglu

alikenanoglu.net
Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu