KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Yurtdışında kurulan şirketler denetim mekanizmalarından uzak tutulmak isteniyor!

Enerji Piyasası ve Madencilik Kanunu‘nda değişiklik öngören kanun teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında Doğalgaz Kanunu‘yla ilgili 9. maddede söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, bu madde ile yurtdışında kurulan petrol, doğalgaz ve madencilik şirketlerinin denetimden uzak tutulmak istendiğini ifade etti.
Konuşma tutanak metni aşağıdadır.

21.10.2020 tarihli SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Evet, Sayın Başkan, 9’uncu madde. Bu maddeyle Doğalgaz Piyasası Kanunu’na ek madde eklenerek yurt dışında kurulu şirketlerin Türkiye’deki şube merkezlerinde aynı ortaklık payı ile özel hukuk hükümlerine tabi olarak Cumhurbaşkanı kararı ile ayrı birer şirket kurabilecekleri, altı ay içinde yurtdışındaki şirketlerin her türlü haklarını devir alabilecekleri, talep üzerine Türkiye’deki şubeleri tasfiyesiz terkin edebilecekleri, bu süreçlerde her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna olacakları düzenlemesi yer almaktadır.

Bu şirketler, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Türk Ticaret Kanunu kuruluş, tescil, nakdî sermaye ve kanuni yedek akçeye ilişkin tüm hükümlerinden, personel alımına ilişkin mevzuat düzenlemelerinden muaf tutulacaklardır.

Bu hâli ile petrol, doğal gaz, madencilik alanında kurulu yurt dışı şirketlerin her türlü denetim mekanizmasından ve yükümlülüklerden uzak şekilde Türkiye’de faaliyette bulunmaları sağlanmış olacaktır.

Her türlü vergiden muaf tutulması ve bu şirketlerin açılma izninin Cumhurbaşkanına bağlanması akla başka türlü şüpheleri de getirmektedir. Çünkü her türlü denetimden uzak tutulması birçok suistimali de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bu maddenin teklif metninden çıkarılmasını öneriyoruz.


 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu