ManşetTBMM Faaliyetleri

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı İlan Edilsin

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Kürtçe’nin, yaşadığımız coğrafyada konuşulan kadim dillerden biri olduğunu, hâlihazırda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının önemli bir kısmının da konuştuğunu belirterek, Kürt dilbilimci Celadet Ali Bedirhan’ın Suriye’nin başkenti Şam’da Hawar dergisini çıkardığı 15 Mayıs gününün Kürtler tarafından 2006 yılından bu yana “Kürt Dil Bayramı” olarak kutlandığını hatırlatarak, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında Belirli Gün ve Haftalar çizelgesine “15 Mayıs Kürt Dil Bayramı” günü olarak eklenmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda belirtilen soruların Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

Kürt dilbilimci Celadet Ali Bedirhan’ın Suriye’nin başkenti Şam’da Hawar dergisini çıkardığı 15 Mayıs günü Kürtler tarafından 2006 yılından bu yana “Kürt Dil Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Çünkü 15 Mayıs 1932 yılında yayın hayatına başlayan Hawar dergisi Kürtlerin Latin alfabesini kullanmaya başlaması, Kürt dilinin standardizasyonu ve Kürt edebiyatına büyük katkılar sunan edebiyatçıları yetiştirmesiyle Kürt dili için bir milat olmuştur.

Qedrican, Nurettin Zaza, Osman Sebri, Cegerxwin ve Kamuran Bedirhan gibi Kürt edebiyatçıların yetişmesini sağlayan Hawar’ın ilk 23 sayısı Latin ve Arap alfabesiyle, sonraki sayıları sadece Latin alfabesiyle olmak üzere 1943 yılına kadar toplamda 57 sayı olarak yayımlanmıştır.

Hawar’ın Kürt dili ve edebiyatına katkısından dolayı Kürtler, her 15 Mayıs’ta basın açıklamaları yapmakta ve Kürt dili panelleri düzenlemektedirler. Bir haftaya yayılan dil etkinliklerinin tamamında Kürtçe anadilinde eğitime dikkat çekilmekte ve buna yönelik talepler dile getirilmektedir.

Kürtçe anadilinde eğitimden yoksun milyonlarca Kürt öğrencinin anadillerinde eğitim alabilmeleri için anayasanın eğitim ve öğretimi düzenleyen 42’nci maddesinde değişiklik yapılması en temel talep olarak öne çıkmaktadır.

Kürtçe, yaşadığımız coğrafyada konuşulan kadim dillerden biri olup hâlihazırda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının önemli bir kısmının da konuştuğu bir dildir.

Uluslararası anlaşmalar doğrultusunda Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanununda anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Bu anlamda bugün Kürtçenin 20 milyondan fazla insan tarafından konuşulduğu ülkemizde; Kürt dilinin, edebiyatının ve kültürünün korunup geliştirilmesi için devlete ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’na önemli görevler düşmektedir.

Özellikle Kürt dilinin önemine dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesinde “Kürt Dil Bayramı”nın yer alması oldukça önemli olacaktır.

İlköğretim ve ortaöğretimde ders programlarının dışında öğrencilerde güven, sorumluluk duygusu geliştirmek ve ilgi alanları oluşturmak için belirli gün ve haftalara ilişkin etkinlikler düzenlenmektedir. Hatta birkaç yıl önce okullarda 17-25 Aralık “Dünya Arapça Günü” olarak kabul edilmiştir.

Dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Çerçevesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine “15 Mayıs Kürt Dil Bayramı” da eklenerek okulların fiziki durumları ve imkanları çerçevesinde Kürt diliyle ilgili etkinlikler düzenlenebilir.

Bu amaçla; ortak yaşam ve ortak bilincimizin korunup geliştirileceğine ve çoğulcu demokrasimizi daha da güçlendireceğine olan inancımızla; ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılarak “15 Mayıs Kürt Dil Bayramı” gününün Belirli Gün ve Haftalar çizelgesine eklenmesini ve Kürtçe ile ilgili gerekli etkinliklerin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilmesi toplumsal barış adına atılacak önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda;

  1. Yaşadığımız coğrafyada konuşulan kadim dillerden biri olan ve hâlihazırda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının önemli bir kısmının da konuştuğu Kürtçe’nin Dil Bayramının, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında Belirli Gün ve Haftalar çizelgesine “15 Mayıs Kürt Dil Bayramı” günü olarak eklenmesi hususunda bir çalışmanız olacak mıdır?

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu