Konuşmalar

İstanbul Seçimi, Demokrasi ve Toplumsal Barış

HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu 27 Haziran 2019 tarihinde TBMM Genel Kurul Kürsüsü’nde gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında, 23 Haziran İstanbul Seçimi’nin bir belediye seçimi olmasının ötesinde genel Türkiye siyaseti açısından güçlü mesajlar içerdiğini; İstanbul Seçimi ile ortaya çıkan tablonun Türkiye halklarının toplumsal barışa duymuş oldukları özlemi ifade ettiğini ve  yeni bir sürece kapı araladığını belirtti. 

Kenanoğlu’na göre, Türkiye halkları, 23 Haziran İstanbul Seçimi ile toplumsal barış ve demokrasi yönünde güçlü mesajlar vermiş ve bunun ilk adımını atmışlardır. Sürecin dikkatle okunması gerektiğine işaret eden Kenanoğlu, bu mesaj doğrultusunda çoğulcu ve demokratik bir anayasa çalışmalarının hızlıca başlaması gerektiğinin altını çizdi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

23 Haziran İstanbul Seçimi tamamlandı. Seçimlerde bizim katkımız ve emeğimizle birlikte seçimi kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da bugün mazbatasını aldı. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) Demokrasi kuralları çerçevesinde, olgun bir davranış sergileyen Sayın Binali Yıldırım’ı da kutluyoruz.

Tabii, bu seçimler çok tartışılıyor ve tartışılacaktır ancak biz siyasetçilerin, siyasi partilerin bu seçimlerden halkın yararına, olumlu sonuçlar geliştirmemiz gerekiyor. Bu seçimlerin verdiği en büyük mesaj demokrasi, uzlaşı ve kardeşlik siyasetinin egemen kılınması yönündedir; ötekileştirici, ayrıştırıcı dilin terk edilmesi yönündedir ve toplumsal uzlaşı, toplumsal barışın tesis edilmesi talebi vardır bu seçimlerin sonucunda ve bu da yeni bir demokratik anayasayla mümkün olacak bir şeydir. Bize verilen görev bu seçimlerde budur. Bizim de Parlamento olarak bunu yerine getirmemiz, bunu bir ödev olarak almamız gerekiyor.”


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu