Konuşmalar

Alevi evlerinin (X) işaretlenmesi

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, İzmir’de bir Alevi canımızın evinin işaretlenmesi üzerine, geçmişte yaşanan bu tür tehditlerin tekrar gündeme gelmesinin yeni bir provokatif sürecin haberci mi olacağını meclis kürsüsünden dile getirdi.

Konuya ilişkin Tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – … Şimdi arkadaşlar, diğer taraftan, dört gün önce İzmir’de bir vaka oldu, yine bir Alevi evinin kapısı işaretlendi ve “Alevilere ölüm” yazıldı. Şimdi biz bunu IŞİD’le sınır komşusuyken çok yaşadık, çok yaşadık. Bütün o dönemin haberlerine bakın, birçok Alevi köyünde, mahallesinde, büyükşehirlerde Alevilerin yaşadığı yerlerde bu tür işaretlemeler vardı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Sonra, uzun süre bu yönde haber çıkmıyordu, ne hikmetse dört gün öncesinde yine başladı. IŞİD’ler yeniden bize komşu mu oldular, nedir bu durum, biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Ve bütün bu ev işaretlemeleriyle ilgili olarak bugüne kadar kamuoyuna ve Alevi toplumuna herhangi bir açıklama yapılmadı. Yapılan tek açıklama da “Çocuklar yapmıştır.” yönündeydi. Ancak bu insanların duydukları kaygılar ve korkular var, bunun giderilmesi için bu işin sorumlularının ortaya çıkarılması gerekiyor ki o Aleviler de, biz Aleviler de bilelim ki “Ya bu hakikaten riskli bir durum değilmiş, iki çocuğun işiymiş.” Bunlar yapılması gereken ve ortak yaşamın oluşturulmasında olması gereken konulardır. Biz bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Saygılar sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu