ManşetTBMM Faaliyetleri

AİHM Kararları Yok Sayılarak AB Girilemez

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi görüşülmesi esnasında Parti Grubu adına yaptığı konuşmada; Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen ürünlerin güvenliğini yerine getirmenin Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmek olmadığını, Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Osman Kavala ile ilgili, Cemevleri ve din dersleri ile ilgili AİHM kararlarını yok sayarak, sadece ürün güvenliği konusundaki birtakım mevzuatları Türkçeye çevirip yasalaştırdığınız zaman bu kriterlere uyulmuş olunmayacağını hatırlattı.

Konuya ilişkin Tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Şimdi, diğer taraftan bu kanunu yaparken ne hesaplanmış? Diğer taraftan da hani dedik ya Avrupa Birliğine ürün satmak diye ifade ettik.

Bir taraftan da şu var: Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmek. Peki, siz gıda güvenliğini oluşturarak Avrupa Birliği kriterlerini yerine getiriyor musunuz?

Yani bu, sadece bununla mı ölçülü? Avrupa Birliği kriterleri bundan mı ibaret?

Oysa Avrupa Birliğinin temel değerleri vardır. Yani siz kabul etseniz de etmeseniz de, beğenseniz de beğenmeseniz de barış, birlik, eşitlik, özgürlük, dayanışma ve güvenlik üzerine kurulu değerleri vardır.

Siz şimdi bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını yok sayarken, Avrupa Parlamentosunun “Demokrasilerde kayyum olmaz.” uyarılarını dikkate almazken; diğer taraftan, serbest bırakmanız gerekirken…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun, toparlayın.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) –

Bitiriyorum.

…Sayın Selahattin Demirtaş’ın, Sayın Osman Kavala’nın… Cemevleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, din dersleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, bütün bunları yok sayarken sadece gıda güvenliği konusundaki birtakım mevzuatları Türkçeye çevirip yasalaştırdığınız zaman bu kriterlere uymuş olmuyorsunuz, biz de bunu buradan hatırlatıyoruz.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu