Soru Önergeleri

Kenanoğlu, Türkmen Alevi köyü Kamışçık’a yapılmak istenen mermer ocağını Meclis gündemine taşıdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Türkmen Alevi köyü Kamışçık’a yapılmak istenen mermer ocağını Meclis gündemine taşıdı. Enerji Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı‘na verdiği soru önergesinde köylülerin yoğun itirazlarına rağmen yapılmak istenen mermer ocağının Ulukavak ziyaretgahını ve Ulukavak su kaynağını tehdit ettiğini belirten Kenanoğlu, “‘ÇED gerekli değildir’ kararını çıkarabilmek amacıyla 100 hektarlık proje alanının 93,84 hektar olarak gösterilip, bu alanın yalnızca 24,66 hektarlık kısmı için ÇED alanı değerlendirmesi yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu usulsüzlüğün altına imza atan kişiler ve/veya kurumlar hakkında bakanlığınızca bir işlem yapılacak mıdır?” diye sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Yozgat İli, Çekerek İlçesi’ne bağlı Kamışçık köyüne yapılmak istenen mermer ocağı için 14 Mayıs 2022 tarihinde Tokat İdare Mahkemesi tarafından keşif yapılmıştır.

Yozgat İli, Çekerek İlçesine bağlı Kamışçık Köyü, gelenek ve göreneklerine bağlı bir Türkmen Alevi köyüdür. Yörenin insanları yüzyıllardır gölgesinde saz çalıp semah döndükleri, deyişler, duazimamlar okudukları “Ulukavak” ziyaretgahının yok edilme tehlikesi altında olduğunu belirterek, bu mermer ocağı projesine karşı hem yargı yoluyla hem de dilekçeler ile itirazlarını dile getirmektedirler.

Alevi köyü olan Kamışçık’a yapılmak istenen mermer ocağının, köyün ana su kaynağı olan Ulukavak’ın yeraltından çıktığı yere yapılacağını aktaran köylüler -su olmazsa her şeyin biteceğini- sularına, topraklarına, bahçelerine, ağaçlarına dokunulmamasını, mermer ocağına karşı tepkilerini kamuoyu ile paylaşmışlardır.

Kamışçık köyünde yapılmak istenen mermer ocağı, çevreye geri dönüşü olmayacak zararlar verecektir. “ÇED Gerekli Değildir” raporu alabilmek için 100 hektarın üzerinde olan maden ruhsat alanı 93,84 hektar olarak gösterilip, bu alanın yalnızca 24,66 hektarlık kısmı için ÇED alanı değerlendirmesi yapıldığı yerel kaynaklardan aktarılmaktadır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği arama ruhsatına göre Yozgat İline bağlı Kamışçık Köyü sınırları içerisinde olduğu ve madenin tüm zararlı etkilerinin Kamışçık Köyü için olacağı bilindiği halde, ÇED süreci Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Başta Yozgat, Tokat, Çorum ve Sivas Alevi Bektaşi Köyleri olmak üzere, yörede yaşayanlar için en kutsal mekanlardan, ziyaretlerden kabul edilen, yüzyıllardır yöre halklarının dertlerine çare aradıkları, dileklerini dileyip sevinçlerini üzüntülerini paylaştıkları, adak ve kurbanlarını kestikleri, altında semah dönüp deyişler okudukları, cem yaptıkları, gölgesinde dinlendikleri, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Kerem ile Aslı’ya tanıklık etmiş, mermer sahasına kuşbakışı 600 – 700 metre uzaklıktaki Ulukavak’ı, Ulukavak’ın mermer tozları ile kaplanacağını, maden aramasında kirlenip kaybolacak suyu nedeniyle kuruyacağını, maden sahası içerisinde kalan ve yine köylüler için önemli ziyaretlerden kabul edilen Cennet Ağılı’nın varlığının da aynı şekilde görmezden gelindiği yörede yaşayan köylüler tarafından belirtilmektedir.

Bütün bunlara göre;

  1. Türkmen Alevilerinin yaşadığı Kamışçık köyüne, ziyaretgahlara, çevreye, doğaya, sulara zarar verecek bu mermer ocağının yapılması için yöre halkının görüşü alınmış mıdır?
  2. Yozgat/Çekerek Kamışçık Köyü, Ulukavak ve rakımı itibariyle civardaki tüm mera, otlak ve tarım arazilerinin mermer tozu ile kaplanacağını bile bile nasıl Tokat köyleri sahadan etkilenmeyecek diye rapor düzenlemektedir?
  3. Mermerin sulu yöntemle çıkarılacağı ve kesimde kullanılan suların yeraltı suyuna karışacağı, yeraltı suyunu kirleteceği, aramanın suyun akış yönünü değiştireceği iddiaları bilimsel olarak incelenmiş midir?
  4. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “anıt ağaç” statüsü verilen “Ulukavak”ın yok olmasına neden göz yumulmaktadır?
  5. Yozgat Kamışcık Köyüne yapılmak istenen bu mermer ocağının ÇED süreci neden Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir?
  6. Çevreye geri dönülmez zararlar verecek mermer ocağı için “ÇED gerekli değildir” raporu nasıl verilmiştir?
  7. “ÇED gerekli değildir” kararını çıkarabilmek amacıyla 100 hektarlık proje alanının 93,84 hektar olarak gösterilip, bu alanın yalnızca 24,66 hektarlık kısmı için ÇED alanı değerlendirmesi yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu usulsüzlüğün altına imza atan kişiler ve/veya kurumlar hakkında bakanlığınızca bir işlem yapılacak mıdır?
  8. Türkmen Alevilerinin yaşadığı Kamışçık Köy halkının bütün tepkilerine, başvurularına, dava açmalarına rağmen bu projenin yapılmasında neden ısrar edilmektedir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu