Konuşmalar

Ekonomi ve enerjiye ilişkin torba yasa teklifinin usul görüşmelerinde konuşan Kenanoğlu: Anayasaya aykırı olan bu kanun teklifi geri çekilmelidir!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, ekonomi ve enerjiye ilişkin torba yasa teklifinin usul görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu. Söz konusu yasa teklifinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Kenanoğlu, zeytinlikler ve limanlarla ilgili daha önce yargı tarafından verilen iptal kararlarını hatırlattı.

Konuşma videosu ve tutanak metni aşağıda yer almaktadır. 


Dönem: 27 Yasama Yılı: 6 Tarih: 20.12.2022 Birleşim: 41 Ham Tutanak Sayfası: 174

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Evet, ben Komisyondaydım, Anayasa’ya aykırılık talebimizi orada da dile getirdik fakat Komisyonda bu konu hani buradaki gibi tartışıldı. “Zaten kanun gelmiştir, kanun geldiği için inceleme yapılmıştır. İnceleme yapıldığı için Anayasa’ya bir aykırılık yoktur, dolayısıyla görüşmeye devam edebiliriz.” şeklinde bir yöntemle ilerledi Komisyonda da süreç. Yani sonuçta, Anayasa’ya aykırılık konusunda maddeler üzerinde ya da hangi hususta Anayasa’ya aykırılık olduğu üzerinde bir tartışma yürütülmedi. Dolayısıyla bütün süreçler de bu şekilde tüketiliyor.

Şimdi, her şeyden önce, limanlarla ilgili madde, bir kere, Anayasa Mahkemesine gidiyor ve Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal ediliyor. Şimdi, burada, bu iptal gerekçesinde şöyle deniliyor: “Anayasa Mahkemesi iptal talebini görüşürken, Anayasa’nın 153’üncü maddesiyle ilgili hüküm kurarken yasa koyucu yasa düzenlemelerinde hukuk ve Anayasa’nın üstün kurallarına bağlıdır. Buna göre, Anayasa’ya aykırı bulunan kuralların yeniden yasallaştırılmaması gerekir. Anayasa’ya aykırılığı Anayasa Mahkemesince saptanmış kuralların aynı amaç doğrultusunda yeniden yasallaştırılması kararı etkisiz duruma getirmek anlamına gelir.” Dolayısıyla, burada, Anayasa Mahkemesi tarafından limanlarla ilgili iptal kararı verilmiş bir durum söz konusuyken, aynı şekilde Anayasa Mahkemesinin gerekçelerini de ortadan kaldırmadan, dahası Anayasa Mahkemesinin kamu yararı niteliğinde iptal ettiği bir hususu tekrardan kanun olarak önümüze getirmek ve bunu geçirmeye çalışmak kabul edilecek bir şey değil yani bir kere, Meclisin saygınlığına, milletvekilliği görevine ve Anayasa’ya uygun kanun yapma tekniğine aykırı bir şey.

Şimdi, iktidar şöyle düşünüyor ve genellikle bu tür savunmaları yaparken de şu şekilde yapıyor, diyor ki: “Ya, biz yasayı getiriyoruz -Komisyonda da tartışıldı- biz milletvekillerinin yasa yapma hakkımız var, yasayı getiririz, yaparız. Eğer burada bir Anayasa’ya aykırılık söz konusuysa zaten siz gidersiniz, Anayasa Mahkemesine başvurursunuz ve mahkeme eğer Anayasa’ya aykırılık varsa reddeder.” Şimdi, böyle bir yaklaşımla yasa yapılır mı? Yani Meclisin ilk görevi, çıkarmış olduğu, halkının onayladığı Anayasa’ya uygun olup olmadığına bakmaktır öncelikle. “Ya, ben yasayı çıkarayım; Anayasa’ya uygun mu, değil mi, zaten Anayasa Mahkemesi buna karar verir.” şeklinde bir yasa yapılmaz. Ancak bizim şu ana kadarki bütün işleyişlerde karşımıza çıkan durum bu oluyor, ondan sonra Anayasa Mahkemesine gidiliyor ve geri dönülüyor, bir cümle değiştirilerek tekrar getiriliyor.

Bu şekilde yasa yapılmaz, bunun geri çekilmesi gerektiğini ve Anayasa’ya aykırılık açısından incelenmesi gerektiğini talep ediyoruz. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu