Konuşmalar

Kenanoğlu: Ulaşım, sağlık ve eğitim tümüyle ücretsiz olmalı!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 65 yaş üstü ile %40 ve üzeri engeli bulunan yurttaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmasından kaynaklı özel halk otobüslerine ve minibüslere verilen destek miktarının yetersizliğinden kaynaklı yaşanan sorunların tespit edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na gelen araştırma önergesi üzerine konuştu. Kenanoğlu, HDP olarak ulaşım, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin tümüyle ücretsiz olmasını gerektiğini savunduklarını ifade ederek yüksek enflasyon ve zamlar karşısında hem yurttaşların hem de özel halk otobüsü sahiplerinin zorluk yaşadığını belirtti. Belediyelerin imkanlarının kısıtlı olduğuna dikkat çeken Kenanoğlu, AKP’li (Adalet ve Kalkınma Partisi) belediyelere devlet eliyle çeşitli imkanlar tanınırken muhalefet partilerindeki belediyelerin birçok zorluk ve engellemeyle uğraşmak zorunda kaldığını aktardı.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır. 


Dönem: 27 Yasama Yılı: 6 Tarih: 5.10.2022 Birleşim: 3 Ham Tutanak Sayfası: 225

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın vekiller; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Evet, 65 yaş üzeri ve yüzde 40 ve üzerindeki engelli yurttaşlarımızın ücretsiz olarak toplu taşımadan faydalanması konusundaki sıkıntı. Öncelikle biz şunu söyleyelim: Biz, bu taşımanın kamu hizmeti olduğundan kaynaklı olarak tümden ücretsiz olmasını savunan, destekleyen bir partiyiz; eğitim, sağlık ve ulaşım gibi bu tür hizmetlerin tümüyle kamu hizmeti olarak görülmesi gerekiyor. Ancak şu anda yaşanan şöyle bir durum var: Belediye otobüslerinde ve belediye halk otobüslerinde bu, ücretsiz karşılananlarla ilgili olarak bir destek -indirim- söz konusu ve örneğin bu destek İstanbul’da 1.900 lira. Şimdi, bugün sabahleyin -daha doğrusu, bu önergeyi aldıktan sonra- İstanbul’da bir halk otobüsü sahibiyle görüştük ve dün 170 kişinin otobüsüne ücretsiz şekilde bindiğini söyledi yani bu hakka sahip olanlardan. Akbil 8,5 lira, toplamda günlük 1.445 lira yapıyor. Bunu aylığa vurduğunuz zaman 43.350 lira yapıyor. 43.350 lira tutarındaki yolcuyu ücretsiz taşımış oluyor ama buradan aldığı destek 1.900 lira. Dolayısıyla, bizim bunu karşılama imkânımız yok. Yani yarısı kadar dahi bir destek söz konusu değil. Tabii, benzine, mazota, diğer masraflara, otobüslerin diğer masraflarına gelen zamlardan kaynaklı olarak yaşanan sıkıntılar var. Tümüyle bu, taşıma firmalarında ya da “küçük işletmeciler” dediğimiz taşıma yapan araç sahiplerine yüklenmiş oluyor. O nedenle bunun, bu mağduriyetin giderilmesi gerekir ve bu mağduriyetin giderilmesi açısından da bu desteğin artırılması gerekiyor ki bu anlamıyla bu işlem yürüyebilsin, en azından 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar açısından ücretsiz ulaşım sağlanabilsin. Tabii, belediyelerin imkânları da kısıtlı çünkü bütün bu artışlardan, benzin ve akaryakıt artışlarından, yedek parça artışlarından, tamir bakım artışlarından ve döviz kurundaki yaşanan artışlardan, enflasyondaki yaşanan artışlardan belediyeler de etkileniyorlar ve onların da gelirleri düşüyor, diğer taraftan da giderleri artıyor. Tabii, iktidar, bütün bunların karşısında kendi belediyelerine her türlü desteği sağlarken muhalefetin sahip olduğu, yönettiği belediyelere ise elinden gelen engellemeleri ortaya koyuyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Bu ülkede şuna şahit olduk: Yani AKP’li belediyenin 4 tane camiyi sattığına biz tanık olduk. Yani niye satmış camiyi? Hazineye olan borcunu kapatmak için kendi mülkiyetinde bulunan camileri hazineye satıyor, bunları satıyor. Niye? Borcunu kapatıyor. Bu imkân muhalefette olan bir belediyeye verilebilir mi? Yani bu doğru bir işlem olduğu için söylemiyorum ama asla ve katiyen verilmez.

Şu anda yine AKP’li belediyelere ellerindeki arazileri satma ve buradan kaynaklı olarak içine düştükleri borç batağından ve iflastan kurtarma konusunda imkânlar da tanınıyor ama diğer taraftan muhalefetin elinde bulunan belediyelere her türlü zorluk yaşatılıyor. Bizim belediyelerimiz zaten kayyum atanarak tümüyle ele geçirilmiş durumda bu anlamıyla. Bunu söyleyerek önergeyi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu