Soru Önergeleri

Beykoz Anadolu Lisesi’nde Haciz Skandalı

Beykoz Anadolu Lisesi’nde yaşanan haciz skandalı HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu tarafından hazırlanan soru önergesiyle meclis gündemine taşındı. 

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi’nin zemin ve bodrum katları 2004 yılında dönemin okul müdürü tarafından Butik Konfeksiyon adlı tekstil firmasına kiraya verilmiş ve okul içerisinde 8.5 ay boyunca üretim yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul birleştirmesi karar yazısının okula tebliğ edilmesinin ardından, kiraya verilen alanlar boşaltılmış; zarara uğradıklarını düşünen tekstil firması yetkilileri ise konuyu mahkemeye taşımışlardır. Üst mahkemece tekstil firmasının mağdur edildiği ve 8.5 milyon TL zarara uğradığı tespit edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın zararın tazmini noktasında okul yönetimini işaret etmesi ve okul yönetiminin de bahsi geçen meblağı ödeyemeyecek olması sonucunda tekstil yetkililerinin yeniden mahkeme yolunun tutmasıyla mahkeme bu sefer de önceden kiraya verilen katların boşaltılması yönünde icra kararı vermiştir. 

Kenanoğlu, TBMM Başkanlığı’na sunmuş olduğu önergesinde, tekstilin kurulduğu 2004 yılından yakın zamanda başlatılan icra işlemlerine kadar gelişen süreci özetlemiş olmasının yanı sıra, 2004 yılında okulun 2 katını bir tekstil atölyesine kiraya veren dönemin okul müdürü Osman B.’nin yaşananlara rağmen adeta ödüllendirilcesine bir imam hatipe müdür olarak atandığına dikkat çekmiş ve bu kişinin hala görevde olup olmadığı sorusunu yanıtlaması talebiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yöneltmiştir.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

İstanbul ili Beykoz ilçesi Çavuşbaşı mevkiinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi’nin zemin ve bodrum katları, okul yönetimi tarafından, 2004 yılında, 5 yıllığına Butik Konfeksiyon adlı tekstil firmasına kiralanmış; tekstil firması okul içerisinde 8.5 ay boyunca üretim yapmıştır. 8.5 ayın sonunda ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okula gönderdiği okul birleştirmesi kararı yazısıyla, ilgili alanların dahil olduğu alanların boşaltılması istenmiştir.

Boşaltma kararının ardından, kiracı tekstil firması konuyu yerel mahkemeye taşımış, mahkeme tarafından alınan kararda tekstil firmasının kiraladığı alanı boşaltması bildirilmiştir. Bu kararın ardından temyize giden tekstil firması yetkilileri, üst mahkeme tarafından haklı bulunmakla birlikte aynı zamanda 8.5 milyon TL zarara uğradığı da üst mahkemece tespit edilmiştir.

Zararını tazmin etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuran Butik Konfeksiyon yetkililerine bakanlık tarafından verilen cevapta bakanlığın parayı ödemesinin mümkün olmadığı ve sorunun okul yönetimiyle çözülmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu kararın ardından Butik Konfeksiyon tarafından tekrar mahkemeye başvurulması üzerine icra kararı verilmiş ve icra memurları 10 Temmuz 2019 tarihinde – yaz okulu olması sebebiyle dersliklerde olan öğrencilerin de dışarı çıkarılarak – daha öncesinde tekstil firmasına kiraya verilen katların boşaltılmasını okul yönetimine tebliğ etmişlerdir. Bu işlemin hemen başlatılmasının mümkün olmadığını ifade eden okul yönetimi, kiracı firmadan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi adına süre istemiş, kiracı firma ise kiralamış oldukları katların 6 gün içerisinde eski haline getirilmesi şartıyla okul yönetiminin bu talebini kabul etmiştir.

2004 yılında okulun 2 katını Butik Konfeksiyon’a kiraya veren dönemin okul müdürü Osman B. ise yaşananlara rağmen adeta ödüllendirilmiş gibi bir imam hatipe okul müdürü olarak atanmıştır.

Tüm bunlar düşünüldüğünde;

  • Beykoz Anadolu Lisesi’nin 2 katının bir tekstil firmasına kiralanarak ticarethaneye dönüştürülmesi, bakanlığın, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bilgisi dahilinde mi gerçekleşmiştir?
  • 2004 yılında gerçekleştirilmiş olan kiralama işleminin yasal dayanakları var mıdır?
  • Beykoz Anadolu Lisesi örneğinde olduğu gibi MEB’e bağlı başka okullarda da ticari işletmelere kiraya verilen okullar var mıdır?
  • Tüm bu yaşananlar ortaya çıktıktan sonra, Beykoz Anadolu Lisesi’ni 8.5 milyon TL’lik bir cezayla karşı karşıya bırakan dönemin okul müdürü Osman B. hakkında bir işlem başlatılmış mıdır? Osman B. görev yaptığı imam hatipe ne zaman atanmıştır? Şu an hala okul müdürlüğü yapan Osman B. görevine devam etmekte midir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu