ManşetTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu, Ülkemizde Coronavirüs Vakalarının Hızla Artması Üzerine Sürecin Sağlık Bakanlığınca İyi Yönetilemediğini Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Ülkemizde hızla yayılan COVID-19 hastalığının ciddi boyutlara ulaştığı fakat Sağlık Bakanlığı tarafından sürecin şeffaf ve açık bir şekilde yönetilmediği ve vaka sayılarının doğru şekilde kamuoyu ile paylaşmadığı kaygılarının artması üzerine yanıtlanması istemiyle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda belirtilen soruların Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                            

 

 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve binlerce insanın ölümüne sebep olan Covid-19 hastalığı Türkiye’de de hızla yayılmaktadır. Ülkemizde hızla yayılan COVID-19 hastalığının ciddi boyutlara ulaştığı fakat Sağlık Bakanlığı tarafından sürecin şeffaf ve açık bir şekilde yönetilmediği ve vaka sayılarını doğru şekilde kamuoyu ile paylaşmadığı kaygıları artmaktadır.

Nitekim Bakanlığınız tarafından açıklanan resmi rakamlara göre COVID-19 hastalığına yakalanarak yaşamını yitiren vaka sayısı bugün itibariyle (25/03/2020) kırkdört olarak açıklanmış, ancak, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın coronavirüsünden ölümünün saklandığı gibi vaka sayısının açıklanan rakamlardan daha fazla olabileceği ve kamuoyundan gizlendiği izlenimine neden olmaktadır.

Türkiye’de korona virüs salgının ciddi boyutlara varmadan önce Sağlık alanında örgütlü Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek örgütleri Bakanlığınıza defaten çağrıda bulunmuş; sürecin açık ve şeffaf yönetilmesini, toplumu doğru bilgilendirerek salgınla topyekûn mücadele edilmesini ve bunun için merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek örgütleriyle sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışılması ve işbirliği içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Böylece toplumun Covit-19 tehlikesine vakıf olmasını ve toplumu yanlış ve yanıltıcı bilgilerle paniğe sevk etmeden, salgınla daha etkin mücadele edileceğini belirtmişlerdir. Ancak toplum sağlığını ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda bile Bakanlığınız STK ve meslek örgütlerinin çağrılarını ve önerilerini dikkate almayarak süreci açık ve şeffaf yönetmemiştir.

Diğer taraftan, hastanelerde kişisel koruyucu malzemelerin yeterli düzeyde olmadığı konusunda yoğun yakınmalar kamuoyuna yansımaktadır. Sağlık çalışanlarının COVID-19 hastalığından korunamaması ileride salgınla mücadeleyi aksatabilecek risk etkenlerinin başında yer almaktadır.

Sağlık kuruluşlarının yeterli koruyucu ekipman sağlamadan sağlık çalışanlarını COVID-19 şüphesi/kanıtı bulunan hastalara hizmet vermeye zorlanmaması ve sağlık kuruluşlarındaki koruyucu donanım eksikliklerinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda;

 1. Tanı konulmuş hastaların illere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır?
 2. Tanısı konulmuş hastaların yurt dışı temas öyküleri ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
 3. Bugün itibarıyla ülkemizde kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmaktadır?
 4. Bugüne kadar toplam kaç adet test yapılmıştır? Bugünden itibaren yurt çapında günde kaç test yapılması planlanmaktadır?
 5. Hastaların başvurusu ile testlerin sonuçlanması arasındaki süre ne kadardır?
 6. Bugün itibarıyla illere göre COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kaçı kamu kaçı özel sektör hastanesidir?
 7. Tanısı konulmuş hastalara bugüne kadar hangi ilaçlar kullanılmıştır? Bu ilaçlarda tedaviye yanıt oranı nedir?
 8. Bakanlığınızın öngördüğü hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli midir?
 9. Hasta sayısındaki artışın büyümesi halinde, yurt çapındaki yatak sayısı öngörülen ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir?
 10. Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb.) dağılımı nedir ve hangi illerdedir?
 11. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir?
 1. Hastanelerin kişisel koruyucu malzeme stoğu ve üretim kapasitesi öngördüğünüz ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu