Konuşmalar

Kenanoğlu: Enerji krizi, vatandaşa yine zam olarak yansıyacak!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, sanayide yaşanan doğalgaz tedarik sıkıntısının ve elektrik kesintilerinin araştırılması amacıyla verilen araştırma önergesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu. Yaşanan enerji krizinin iktidarın liyakatsiz yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu söyleyen Kenanoğlu, sanayide yaşanan enerji kesintisi maliyetinin vatandaşa zam olarak yansıyacağını ifade etti. Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 1.02.2022 Birleşim: 50 Ham Tutanak Sayfası: 74

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

 

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizde yaşanan doğal gaz ve enerji krizinin sebeplerinin araştırılması üzerine verilmiş önerge üzerine konuşuyorum.

Tabii, enerji krizi ciddi bir şekilde kendini gösteriyor, elektrikte yaşanan, özellikle meskenlerde yaşanan sorun, fiyat artışı ve bunun vatandaşa yansımasının getirdiği sıkıntıları göğüsleyemediniz. Biz, aralık ayında burada kanun değişikliği yapılırken yani kademeli fatura sistemine geçerken 150 kilovatsaatin hiçbir şekilde yeterli olmayacağını, hiçbir şekilde vatandaşların ihtiyacını karşılayacak bir limit olmadığını ısrarla söyledik. Bunun en az 200 kilovatsaatinin ücretsiz ve üzerinin 1’inci kademe olarak kabul edilmesini gerektiğini ifade etmiştik. Gelinen noktada yaşadığınız o acı tecrübeler sonucunda bu oranı düzeltmek durumunda kaldınız, kaldı ki bu da yeterli değil.

Şimdi, doğal gaz kriziyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonunda -ben o Komisyonun üyesiyim- bununla ilgili de geçen sene kanun düzenlemesi ve madde önerileri geldi, spot piyasadan doğal gaz alımıyla ilgili olarak kanun maddesi getirildi ve burada kanunlaştı. Şimdi, bu görüşmeler esnasında biz şunu sorduk, dedik ki: “Hayırdır yani bir sıkıntı mı var? Yani doğal gaz sözleşmelerini yenilememe riski mi var yoksa doğal gazda bir sorun mu bekliyorsunuz?” Bize söylenen şuydu, Komisyondaki tutanaklarda mevcut: “Biz, spot piyasadaki ucuz alım gücünün imkânlarını değerlendirmek istiyoruz. O nedenle de spot piyasalardan doğal gaz alabilmek için bu yasayı istiyoruz.” denildi, Bakan Yardımcısı tarafından da söylendi. Ancak görünen o ki liyakatsiz yönetimler bütün bu süreçleri planlayamadığı gibi bu krizlerle de başa çıkamıyor, İran’ı bahane gösteriyor, İran’daki pay yüzde 10 civarında yani bizim bütün doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 10’u civarında, buradaki kesinti bu duruma yol açacak kesinti değil, bütünüyle sebep bu planlamaların düzgün yapılamaması, liyakat esasına dayalı kadrolarla bu hesaplamaların yapılamamasıdır. Öyle olabilseydi zaten daha aralık ayında, kademeli fatura sisteminde 150 kilovat sınırını getirmezdiniz, arkasından böyle geri dönüş yapmak zorunda kalmazdınız, tümüyle karambole kanunlar hazırlanıyor, o anlık ihtiyaçlara dayalı palyatif çözümler bulunuyor.

Şimdi sanayide ciddi sıkıntı var, orada bile planlama yapılamamış. Yani sanayicilere “Düşük kapasite çalışın.” deniliyor, sanayiciler diyorlar ki “Ya, böyle olmaz. Madem öyleyse biz tam kapasite 3-4 günlüğüne bu işi keselim.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın sözlerinizi.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Şimdi bütün bunlar karşısında şu anlaşılıyor ki yani bu sanayi tesislerine, sanayi kuruluşlarına yönelik bu tedbirleri alırken dahi onlarla bir istişare içerisinde, bir uzlaşı içerisinde bu işleri yapmıyorsunuz. Yani bütünüyle “Biz yaptık oldu. Bu işin en iyisini biz biliriz.” anlayışıyla oluşturulan bir politika var ve bu politikanın sonucunda gelinen durum bu.

Peki, bu sanayideki kesintiler, sanayi tesislerindeki kesintiler neye yol açacak? Bunlar vatandaşa yansıyacak. Sanayici bütün kaybını maliyetlere koyacak ve dolayısıyla yine bu, vatandaşa zam olarak yansıyacak. Valla ben bugüne kadar sanayicilerin “Aman, bu işten de bu kadar zarar ettik; olsun, ne yapalım?” dediğini görmedim. Mutlaka bunu fiyatlara yansıtırlar, maliyete eklerler ve o da vatandaşa zam olarak yansır. En nihayetinde, bugün yaşanan doğal gaz kesintilerinin sonucunda da yine vatandaşa yük binecektir. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu