Soru Önergeleri

Kenanoğlu’ndan soru önergesi: Türkiye’de ergenlik döneminde bulunan kaç engelli kız çocuğu vardır? Kaçı ebeveynleriyle birlikte rehberlik hizmeti almaktadır?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli kız çocuklarına ve ebeveynlerine yönelik ergenlik döneminde rehberlik hizmeti sunulmasına ilişkin yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘nda verdiği soru önergesinde Türkiye’nin de 2009 yılında Birleşmiş Milletler “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”ye taraf olduğunu hatırlatan Kenanoğlu, “Türkiye’de ergenlik döneminde bulunan kaç engelli kız çocuğu vardır? Ve bunların kaçına ebeveynleri ile birlikte rehberlik hizmeti verilmektedir?” diye sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Her ne kadar 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletlere üye 156 ülke tarafından Engelliler Haftası kutlandığı söylense de yasalara rağmen, engellilerin eğitim, sosyal hayata katılım, ulaşım, erişilebilirlik gibi birçok konuda sorunlarının hala çözüm beklediği gerçekliği orta yerde durmaktadır.

Engelli bireyler arsında yer alan engelli kız çocuklarına ve ebeveynlerine yönelik ergenlik döneminde rehberlik hizmetlerinin sunulması yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Türkiye’nin de 2009 yılından beri taraf olduğu Birleşmiş Milletler “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”sine Taraf Olan Devletlerin, Engelli kadınların ve kızların hem ev içinde hem de ev dışında şiddete uğramaya, yaralanmaya veya istismara, ihmale, ihmalkâr muameleye, kötü muameleye veya istismara karşı daha büyük bir risk altında oldukları gerçeğinin farkında olarak, aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya vardığını belirtmektedir.

Söz konusu Sözleşmenin Engelli Kadınlar başlıklı 6. Maddesinde; “1. Taraf Devletler engelli kadınlar ile kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmakta olduğunu kabul eder ve bu bakımdan onların tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit koşullarda yararlanmalarını sağlamaya yönelik tedbirleri alır. 2. Taraf Devletler kadınların tam gelişimi, ilerlemesi ve güçlenmesini ve bu Sözleşmede belirtilen insan hak ve temel özgürlüklerini kullanmalarını ve bunlardan yararlanmalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.” denilmektedir.

Yine Sözleşmenin Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma başlıklı 28. Maddesinin 2. Fıkrasının b) bendinde de Taraf Devletlerin, özellikle engelli kadın ve kızlar ve engelli yaşlılar dahil olmak üzere, engellilerin sosyal koruma programlarına ve yoksulluk azaltıcı programlara erişimini sağlamak üzere ayrımcılığa uğramaksızın gerekli adımların atılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda;

  1. Engelli kız çocuklarına ve ebeveynlerine ergenlik döneminde rehberlik hizmetlerinin sunulması hususunda Bakanlığınızın yürüttüğü çalışmalar nelerdir?
  2. Türkiye’de ergenlik döneminde bulunan kaç engelli kız çocuğu vardır? Ve bunların kaçına ebeveynleri ile birlikte rehberlik hizmeti verilmektedir?
  3. Türkiye’de ergenlik döneminde bulunan kız çocuklarının engellilik dağılımı nasıldır? Bunların kaçı eğitim hayatındadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu