Konuşmalar

Depremden dolayı göç eden yurttaşların sorunları

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU,  6 Şubat depremleri sonrasında kentlerini terk eden yurttaşların sorunlarını Meclis’te dile getirdi.  Yurttaşların yerleştikleri yerlerde sorun yaşamaması için çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizen Kenanoğlu,  merkezi iktidarın illere uygun çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

Konuşma videosu ve tutanak metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

Dönem: 27 Yasama Yılı: 6 Tarih: 9.03.2023 Birleşim: 71 Ham Tutanak Sayfası:64-

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

    HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
6 Şubat depremi sonrasında depremzedelerin yani yaşamını yitirmeyip kurtarılan, kurtulan, depremden sağ kurtulan insanların öncelikli düşündükleri şey kenti terk etmek oldu. Biz de Maraş’ta aynı duyguları yaşadık ve insanlar özellikle havanın oldukça soğuk olması, geceleri eksi 20’ye varan soğuk altında zaten bir barınma sorunu yaşamış olmalarından kaynaklı olarak öncelikli olarak bulundukları kentleri terk etmek istediler ve yoğun olarak göçler başladı. 5 milyon kişinin bu göçlerden etkilendiği söyleniyor yani yapılan çalışmalar. Tabii, bu göçler nerelere yapıldı? Bunlar Ankara, İstanbul, İzmir’le birlikte en çok etkilenen il Mersin oldu tabii ki; özellikle bölgeye yakınlığı sebebiyle Mersin’e çok yoğun bir göç meydana geldi. Tabii, insanların bulundukları alanları terk etmesinin getirdiği sorunlar var, en başta da burada tarım yapan insanların bu tarım alanlarını işleyememesi, tarım faaliyetinin oralarda durması gibi sorunlar bir taraftan yaşanırken diğer taraftan da bu insanların göç ettikleri yerlerde yaşadıkları sorunlar var ve göç edilen yerdeki illerin yaşadıkları sorunlar da var. Tabii, burada Mersin özelinde konu gündeme geldi ancak bununla birlikte, dediğim gibi, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin’den sonra da Antalya, Muğla, Elâzığ, Eskişehir illerinin yoğun göç aldığı ifade ediliyor.
Buralarda, gittikleri yerlerde yine barınma sorunu söz konusu çünkü kiralarda çok ciddi artışlar yapıldı. İş bulma, çocukların eğitimi, sağlık ve psikolojik sorunlar gibi sorunlar da devam ediyor. Dolayısıyla bunların, bu göç eden insanların bulundukları yerlerde bir taraftan bu kentlerin, onların yaşanabilir hâle getirilebilmesi, göç ettikleri illerin nüfus artışından kaynaklı olarak altyapı ve benzeri hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekiyor.
Onun yanı sıra da depremzedelere yönelik de çalışmalar yürütülmesi gerekiyor çünkü ağır bir travma yaşayan vatandaşların yeni yerleştikleri bölgelerde ilave sıkıntılar yaşamasını istemiyorsak bunlara çözüm üretmemiz gerekiyor. Bunların başında da tabii ki her aileyle tek tek görüşülmesi gerekiyor. Bu ailelerde kimler vefat etmiş, kayıpları ne durumda, ebeveynlerinin iş durumu nedir, çocukların eğitim durumu nedir, psikolojik desteğe ihtiyacı var mıdır, yok mudur; bütün bunların incelenmesi gerekiyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurunuz efendim.
ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Tabii, bununla birlikte, işini kaybeden ebeveynlerin yeniden istihdamı konusunda bölgesel kalkınma stratejileri göz önüne alınarak planlı bir yönetim ve yönlendirme yapılması gerekiyor ve çocukların mutlaka okulla bağlarının sürdürülmesi gerekiyor, okullardan uzaklaştırılmaması için, uzaklaşmamaları için tedbirlerin alınması gerekiyor. Bütün bu çalışmaların yürütülmesi için tabii, diğer taraftan da bulundukları kentlerdeki koşulların iyileştirilmesi gerekiyor. Bu anlamıyla bu deprem felaketinden kurtulmak açısından hem deprem yaşanılan bölgeler hem de depremzedelerin göç etmek zorunda kaldığı illere ayrı bir çalışma, destek ve o bölgelerdeki sorunları giderme konusunda merkezî iktidarın çalışma yapması gerekiyor.

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu