KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu: Kentler kent olma köyler köy olma özelliklerini kaybettiler!

Hakların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Büyükşehir Yasası ve İstanbul’da yaşanan ranta ilişkin konuştu. Kenanoğlu, İstanbul Şile’de yaşanan gelişmelere dikkat çektiği konuşmasında kentlerde yurttaşların yaşadığı sorunlara değindi.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 14.10.2021 Birleşim: 7 Ham Tutanak Sayfası: 74

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın vekiller; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

İstanbul’da kırk yıldır yaşayan birisi olarak Şile’yi yakından biliyoruz yani uzun zamandır gidip geldiğimiz bir yer. Özellikle Anadolu yakasının nefes aldığı, yazın gençlerin ve ailelerin, tatil yapma imkânı olmayan insanların da serinlemek için denize girdiği bir bölge. İstanbullular açısından da oldukça kıymetli bir yer bu anlamıyla. Maalesef dokuz yıl önce yani 12 Kasım 2012’de Büyükşehir Yasası değiştirilerek 30 ilde 16.220 köy mahalleye dönüştürüldü ve Türkiye’de 34.434 olan köy sayısı da neredeyse yarıya düştü. “Türkiye artık köylü toplum değil.” demek için mi yapıldı bu, anlamıyorum. Yani köylülükten bir kaçış mı var? Yani köylü olmak mı istenmiyor da böyle bir şey düşünüldü, anlam veremiyorum.

Oysa bunun çok ciddi zararları oluştu özellikle köylerin yapısına yönelik. Köyler, köy olma özelliğini kaybettikleri için malları, meraları, taşınmazları bağlandıkları belediyelere geçti ve ortak alanları, bazı köy ortak alanları da bu anlamıyla ya hazineye geçti ya belediyenin kamusal alanına geçti, çeşitli kurumlara devroldu. Bununla birlikle de çok ciddi bir şekilde meralar, belediyeler eliyle büyük şirketlere ya da buralara yönelen birtakım sermaye gruplarına satılmaya başladı. Dolayısıyla köylü kendi topraklarında, doğduğu, atalarının olduğu, yaşamının bütünüyle orada oluştuğu topraklarda tarım işçisi hâline dönüştü yani böyle bir durum da söz konusu. Bakan Pakdemirli de 2020’deki Plan ve Bütçe Komisyonunda bunu itiraf etti yani dedi ki: “Bu Köy Yasası iyi olmadı ve tarım ciddi anlamda zarar gördü.” Şile’nin bu anlamıyla hem bir sayfiye yeri hem ormanlık alan olması hem de köylerinin tarımla uğraşmasından kaynaklı olarak yaşadığı ciddi sıkıntılar var ve bunların mutlaka giderilmesi gerekiyor. Evet, taş ve kum ocakları çok yoğun bir şekilde orada, hem ormana hem yer altı sularına hem de bölgenin bütün o yapısına zarar veren bir nitelikte duruyor. Özellikle pandemi süreciyle İstanbullular yoğun olarak Şile’de ev alma, orada yaşama hevesine girdiler çünkü kent ortamında özellikle sokağa çıkma yasaklarında nefes alabilecekleri tek alanlar bahçeli yerler, araziler orada vardı, Şile civarında, Anadolu yakası açısından.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayalım lütfen.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Dolayısıyla Şile kıymetli bir hâle de geldi bu anlamıyla. Tabii, kıymetli hâle gelmesi rantın artması, imar planlarının buna göre değişmesini de beraberinde getiriyor. Bütün bunlar Şile’yi açıkçası doğal güzelliklerinden ve tarım imkânlarından alıkoyan işler.

Bir taraftan da Şile Belediyesi plajı özelleştirdi ve burası artık vatandaşların giremez hâle geldiği bir noktaya döndü, oysa demin de söylediğim gibi tatile gidemeyen, tatil imkânı olmayan insanların hafta sonları denize girebildikleri İstanbul’daki nadir yerlerden bir tanesiydi Şile. Otopark parası 50 liraya çıkartıldı arkadaşlar yani gidiyor bir vatandaş, 50 lira otopark parası veriyor. Bu özel şirket bunu uyguluyor, bundan kaynaklı olarak da vatandaş olduğu gibi bu alanlardan uzaklaşmak zorunda kaldı, tekellerin ve şirketlerin himayesine girdi.

Bu anlamıyla, Şile’nin sorunlarının mutlaka araştırılması ve İstanbul’un güzide yeri, güzide ilçesi olan Şile’nin bu sorunlarının ortadan kaldırılmasına çalışılması gerekir.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu